Annons

Så ser det nya stödet vid nedstängning ut

zoom Visitas chefsjurist Stefan Lundin.
Visitas chefsjurist Stefan Lundin.
NYHETER. Vilka företag kan komma att drabbas av nedstängning med stöd av den nya pandemilagen? Och hur kommer i så fall det nya företagsstödet att betalas ut? Besöksliv reder ut med hjälp av Visitas chefsjurist Stefan Lundin.
Annons

”Företag som drabbas av nedstängning” omfattas av det nya stöd som presenterades igår, vilka företag kan det vara?

– Det handlar om ett stöd till företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av eventuella kommande beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. De ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen, säger Visitas chefsjurist Stefan Lundin.

– Möjligheten att stänga ner företag enligt pandemilagen gäller företag som bedriver verksamheter som gym- och sportanläggningar, badhus, djurparker, campingplatser, köpcentrum, varuhus, gallerior och butiker. Pandemilagen ger även möjlighet att helt förbjuda allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, kollektivtrafik, inrikes flygtrafik och yrkesmässig upplåtelse av lokaler för privata tillställningar.

När kan ett företag drabbas av nedstängning?

– Enligt både pandemilagen får nedstängning ske om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och andra smittskyddsåtgärder är otillräckliga. Det är alltså den sista åtgärden som ska tillgripas och det kan göras först om andra, mindre ingripande åtgärder – till exempel begränsning av öppettider eller krav på ett maximalt antal besökare – inte räcker till.

Vad är det för stöd man får och hur mycket?

– Enligt regeringens förslag ska upp till 100 procent av företagets fasta kostnader under nedstängningen ersättas genom nedstängningsstödet.  Ett företag föreslås ha rätt till nedstängningsstöd om nettoomsättningen för en period understiger 70 procent av nettoomsättningen för motsvarande period 2019. Nedgången i omsättningen ska vara orsakad av nedstängningen och ett tak har föreslagits som innebär att det maximala stödet inte får överstiga 75 miljoner kronor per företag och månad.

Har något företag i besöksnäringen tvingats stänga inom ramen för pandemilagen ännu?

– Nej, än så länge har inget företag stängts ned med stöd av pandemilagen.

Så det är än så länge ett hypotetiskt stöd?

– Ja, det är ett stöd som ska aktiveras om nedstängningar i framtiden skulle bli nödvändiga.

Och vad är det då som gäller för restauranger?

– Nedstängning av restauranger och andra serveringsställen regleras inte i pandemilagen utan i lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Motsvarande regler om nedstängning gäller för serveringsställen, men de finns i en annan lag. Det är därför mycket viktigt att de föreslagna reglerna för stöd är utformade så att de även omfattar eventuella nedstängningar med stöd av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Kan företag som omfattas av pandemilagen välja frivilligt att stänga och få stöd?

– Nej, de föreslagna reglerna är utformade så att det krävs ett beslut från regeringen för att stöd ska kunna utgå.

– Det är bra att det har föreslagits stöd till företagen i samband med eventuella nedstängningar, men utöver detta krävs ett direkt stöd till de företag som har drabbats av förbudet mot att sälja alkohol från kl. 22.00 och numera 20.00. Och andra redan beslutade och utlovade stöd måste omgående betalas ut till företagen, de har redan väntat alldeles för länge och pengarna måste ut nu, säger Stefan Lundin.