Annons

Så ska fler turister lockas till Sverige

zoom Turistisk hotspot i Stockholm. Gamla Stan och Slottet.
Turistisk hotspot i Stockholm. Gamla Stan och Slottet.
NYHETER. Sverige är hetare än någonsin för utländska turister. Kina, Storbritannien och Spanien tillhör de länder som ökar mest bland de som besöker Sverige. Nu ska Visit Sweden bli mer digitalt tillgängliga för att hålla kvar i den goda tillväxten och hitta nya målgrupper.
Annons

Antalet turistnätter från utländska besökare ökar i Sverige. Enligt Eurostat var siffran för 2016 13,9 miljoner. Ökningen är 3,1 procent jämfört med 2015.

 

Grannländer växer mer

Men som flera medier nyligen rapporterat har Sverige inte en lika kraftig tillväxt som våra grannar Norge, Danmark och Island, där ökningen är tvåsiffrig. Är detta ett bekymmer? Och hur ser planerna ut framöver för att locka utländska besökare ytterligare? Vi frågar Kristina Ösund, tillförordnad vd för Visit Sweden.

Finns det någon anledning till oro över att andra nordiska länder växer snabbare?

− Sverige är den största marknaden av de nordiska länderna, vilket man behöver veta när man talar om procentuella förändringar. Exempelvis ökar nu Norge starkt, men har drygt hälften av antalet utländska övernattningar som Sverige har. Och mellan 2014 och 2015 var Sverige det land som ökade snabbast procentuellt sett av de nordiska länderna. Att Sverige fortsätter öka 2016 efter ett mycket starkt 2015 är fantastiskt roligt.

För marknader längre bort betraktas Skandinavien och Norden som en region med stora likheter och det är vanligt att besöka fler än ett land under resan.

− Ur det perspektivet är det bra att de nordiska länderna fortsätter att dra intresset till sig, säger Kristina Ösund. Det gynnar oss alla.

 

Vill bygga på nyfikenhet

Sveriges position som Nordens största turistland för internationella besök ska dock inte leda till att Visit Sweden slår sig till ro på något sätt, menar hon.

− Vi fortsätter att bygga på den nyfikenhet som finns för Sverige. Bara på 11 av våra prioriterade marknader vet vi att det finns 81 miljoner personer som är intresserade av att resa hit. Vi lägger nu om marknadsföringen för att kunna påverka resenärer och möta dem i de kanaler där de finns.  

Vilka länder ökar mest på den svenska marknaden?

− Enligt den officiella statistiken från Tillväxtverket fram till november 2016 ökar Kina mest procentuellt sett, och därefter Storbritannien och Spanien. Utlandsresandet från Kina ökar och Sverige och Norden är spännande alternativ när man redan har besökt de vanligaste destinationerna i Europa. De största marknaderna i absoluta tal är Norge, Tyskland och Danmark och de största ökningarna räknat i antal övernattningar kommer från Tyskland och Storbritannien.

Hur ser marknadsinsatserna från Visit Sweden ut framöver?

− Vi är mitt inne i en process att förändra vår kommunikation för att möta framtidens resenärer i digitala landskap. Vi ska se till att det finns inspiration om Sverige i de kanaler som resenären använder när de drömmer om och planerar en resa. Vi ska också jobba ännu tätare med besöksnäringen för att lyfta fram berättelser om natur och livsstil i Sverige.

Kan Sveriges turism stärkas ytterligare i tider av oro på andra håll i världen tror du?

− Resor tenderar att påverkas ganska snabbt av geopolitisk instabilitet och yttre faktorer, och destinationer som Turkiet och Frankrike har fått uppleva sjunkande siffror. Det är dock svårt att veta de faktiska orsakerna bakom varför turister väljer en destination framför en annan.

Det tycks förekomma en del spridning av falska nyheter om Sverige som ska få besökare att avskräckas från att resa hit. Hur hanterar ni det?

− I olika medier har det blivit vanligare med negativa och ibland felaktiga budskap om andra länder. Negativa skriverier kan på kort sikt påverka bilden av Sverige för vissa resenärer, men för den stora massan ser vi genom undersökningar som Good Country Index och Nation Brands Index att Sverige står för något positivt. Om en negativ rapportering om Sverige pågår under längre tid kommer Sverigebilden naturligtvis att naggas i kanten, men en uppfattning av ett land tar normalt sett många år att förändra.