Annons

Så ska nationalparkerna locka fler besökare

zoom Bättre samverkan mellan länsstyrelsen och besöksnäringen skulle kunna skapa fler jobb och bättre upplevelser för fler turister, enligt Per Jiborn.
Bättre samverkan mellan länsstyrelsen och besöksnäringen skulle kunna skapa fler jobb och bättre upplevelser för fler turister, enligt Per Jiborn.
NYHETER. Fler besökare till Sveriges nationalparker. Det är ett av målen bakom sex pilotprojekt som ska stärka svensk naturturism. ”Ett besök i nationalparken kan bli ett alternativ till weekendresan till London”, säger Per Jiborn vid Ekoturismföreningen, som håller i projekten.
Annons

Stärkt nationalparksturism är en av de pilotinsatser som nu ska genomföras. Fler jobb, ökad tillgänglighet och ett starkare naturskydd, är några av målen.

– Nationalparkerna är en högt prioriterad fråga, säger Per Jiborn, talesperson för Ekoturismföreningen och ansvarig för märkningen Naturens Bästa.

Fler jobb och bättre upplevelser

Han anser att nationalparkerna, rätt utnyttjade, skulle kunna skapa fler jobb och bättre upplevelser för fler besökare. Här har Sverige en hel del att lära av andra länder som exempelvis Finland och Nya Zealand. Ett hinder är bristen på samordning mellan förvaltningen, som sköts av länsstyrelsen, och besöksnäringen. Han pekar på exemplet Tiveden där besökarna är hänvisade till en överfull parkeringsplats i hjärtat av parken.

­– Modellen bygger på dagsbesök i egen bil, säger han.

Genom att erbjuda parkering och boende intill parken och skulle man kunna uppmuntra längre besök som skulle gynna besöksnäringen.

– Då skulle man nå en större grupp besökare som inte är så jätteintresserade av naturen. Det kan vara ett alternativ till weekendresan till London eller besöket på Liseberg.

Men det förutsätter en ökad samverkan.

– Vi fick beskedet från länsstyrelsen i Örebro att deras uppdrag sträcker sig till nationalparksgränsen.

Ändrad inställning till samverkan

Även Naturvårdsverket har tidigare konstaterat att samverkan med besöksnäringen inte ingår i deras uppdrag, enligt Per Jiborn.

– Nu kommer andra signaler från Naturvårdsverket och informella dialoger och gemensamma studiebesök är inplanerade med målet att skapa en gemensam vision och en väg dit.

Övriga pilotinsatser som ska genomföras är:

  • Guidningar för prioriterade grupper. Kullabergs unika natur ska göras tillgängligt för traktens skolelever med hjälp av guidningar
  • Mångbruk i ekoparker. Statliga Sveaskog förvaltar runt 40 ekoparker där det finns möjlighet till mångbruk som gynnar naturturismen.
  • Konkurrenskraftig fisketurism. Insatsen ska kartlägga hur utbudet av exklusiva fiskevatten kan breddas för att stärka vår konkurrenskraft och öka landsbygdens intäkter från sportfisket.
  • Internationell marknadsföring. Ett samarbete mellan Ekoturismföreningen och Visit Sweden där exponering av kvalitetsmärkt ekoturism ska stärka Sveriges pågående satsning kring hållbar natur- och ekoturism på landsbygden.
  • Samordning av rådgivning och kvalitetssäkring. Tillsammans med ett par av landets regionala turismorganisationer ska möjliga synergier mellan kvalitetsmärkningen Nature’s Best och rådgivningssystemet Swedish Welcome testas, utvärderas och summeras.

Strategi för svensk naturturism

Insatserna delfinansieras av Jordbruksverket. De ingår i en strategi för svensk naturturism som Ekoturismföreningen utarbetar tillsammans med Visita och Svensk Turism.

– Det mest angelägna just nu är att vi skapar en strategi för hur Sverige långsiktigt ska kunna bli konkurrenskraftigt och utveckla hållbar naturturism, säger Visitas strateg Anna Hag.

Hon konstaterar att naturturistföretagaren ofta tvingas fixa det mesta själv eftersom det saknas en infrastruktur för naturturismen.

– Det offentliga måste bistå med ”infrastrukturen”. Skapa bra villkor för företagande i nationalparker, naturaområden och eko-parker – inte bara underlätta för friluftslivet. Samtidigt måste vi hitta en balans där både friluftsliv och naturturism kan fungera väl – sida vid sida.