Annons

Så tycker krögare om köttmärkning

zoom Debatten om lag på ursprungsmärkning av kött på restaurang har blivit en hetpotatis i branschen.
Debatten om lag på ursprungsmärkning av kött på restaurang har blivit en hetpotatis i branschen.
NYHETER. Regeringen hotar med att lagstifta om krav på ursprungsmärkning av kött på restauranger. Visita vill hellre se ett frivilligt system. Krögarna efterlyser ett system som går att lita på.
Annons

Avslöjandet om att ett svenskt livsmedelsföretag sålt tonvis med utländskt kött som svenskt kravmärkt har fått fart på diskussionerna igen om krav på ursprungsmärkning av kött i restaurangbranschen.

Tidigare försök har misslyckats och nu hotar regeringen med lagstiftning under innevarande mandatperiod, om inte branschen löser det på egen väg.

– Visita förespråkar en frivillig modell och inte lagstiftning och skälen är flera. Vi tror dels att det är bättre och enklare och därmed snabbare kan bli verklighet om det sker frivilligt. Dels är det enkelt när gäst och medarbetare kan utbyta informationen direkt eftersom det gör det möjligt för restaurangen att arbeta med de råvaror som finns tillgängliga för dagen. Informationsutbyte mellan gäst och medarbetare skulle då fungera på samma sätt som reglering kring allergimärkning på restaurang idag medger, säger Visitas vd, Eva Östling.

Hon får medhåll av Sara Sundquist, miljö- och livsmedelsstrateg på Visita.

Krångligt att lagstifta

‒ Det är krångligare att lagstifta om detta än vad många tror, vi har ju sett tidigare försök som inte har landat så väl. Strukturer i branschen gör att man inte alltid kan räkna med att få kött från samma ställe. Därför kommer en märkning sannolikt bara att omfatta helt eller delat kött och då missar man den största mängden.

Enligt Sara Sundquist kommer ett lagkrav att innebära lite mervärde men mycket besvär för medlemsföretagen, med inte minst ökad administration.

‒ Eftersom man ställer väldigt höga krav på att det ska vara spårbart hela vägen bakåt kommer den kostnaden i slutänden att vältras över på restaurangerna och slutkunden, och det vill vi inte.

Frivillig muntlig information

Visita tänker istället under året att ta fram en vad man kallar frivillig ursprungsinformation.

‒ Märkning för tankarna till något skrivet och med ett märke eller en symbol. Vi menar istället att informationen ska vara muntlig och att restauranggästerna ska uppmuntras via menyn att fråga om matens ursprung.

‒ En frivillighet gör det också lättare att omfatta fler produkter än bara kött. Ambitionen är att informationen till en början ska omfatta alla animaliska produkter, säger Sara Sundquist.

Stort behov minska fusket

En rundringning bland Visitas medlemmar visar att många krögare ser ett stort behov av att minska risken för fusk med ursprungsinformationen på det kött man köper in. Men att en lagstiftning inte är svaret.

‒ Det känns helt sjukt att det inte går att spåra ursprunget på kött till restaurangerna, när det går att göra det i butik. Men det finns förstås för mycket pengar att tjäna för fuskare, säger Göran Svartengren, kökschef och delägare i restaurang Svartengrens i Stockholm.

– Därför har vi valt att köpa vårt kött från ett litet slakteri där vi har full kontroll, säger han.