Annons

Samarbete ska få fler att resa till Öresundsregionen

zoom Ungefär 25 procent av de turister som köper Köpenhamnskort åker till Sverige.
Ungefär 25 procent av de turister som köper Köpenhamnskort åker till Sverige.
NYHETER. En ny satsning ska locka fler utländska besökare till Öresundsregionen. ”Krutet kommer att läggas lite längre bort även om vi inte glömmer bort närområdet”, säger Tourism in Skånes vd Pia Jönsson Rajgård.
Annons

Greater Copenhagen och Skåne Committee är nämnet på det politiska samarbetet som består av 33 skånska och 46 danska kommuner i Öresundsregionen. Syftet är att minska de hinder, som till exempel landsgränsen, vilken hämmar ekonomisk tillväxt.

Nu drar samarbetet igång en ny satsning med huvudmålet att locka fler utländska besökare och göra det lättare för dem att uppleva båda sidor av sundet. Arbetet i den nya satsningen leds av Tourism in Skåne AB.

Varför behövs Greater Copenhagen marknadsföras?

– Vi har ett stort uppdrag att internationalisera och marknadsföra besöksnäringen. Samarbetet kan ge oss olika infallsvinklar som vi inte hade tänkt på själva innan. Satsningen kopplar ihop storstaden Köpenhamn, som är en potentiell dragare, med omkringliggande landsbygden. Både på danska och skånska sidan. Den kopplar ihop by och land som de säger i Danmark. Och det har ju vi i Skåne jättestor nytta av. Att poola resurser och dra nytta av det vi har på olika ställen. Vi har stora förhoppningar för området för att skapa nya företag och arbetstillfällen och utveckla de besöksnäringsföretag som finns, säger Tourism in Skånes vd Pia Jönsson Rajgård.

Hur arbetar ni fram processen?

– Vi har redan tagit fram ett så kallat ambitionsdokument som tydligt anger riktning på det vi vill göra där vi lägger övergripande mål och strategier för arbetet. Vi är klara med det nu, har fått politiskt beslut kring det och börjar med arbetet kring handlingsplan nästa år. Men de första stegen har vi tagit genom att samla aktörer, både på danska och svenska sidan, genom att sätta dem i samma rum med varandra för att påbörja det gemensamma arbetet. Bara där har vi kommit en bit på vägen.

Tar ni inspiration från något annat liknande samarbete?

– Nej, det finns inte så många att snegla på. Det finns inte många regioner som går över nationsgränser som vi gör och som arbetar på det här sättet så det är inte så vanligt. Så vi försöker vara så smarta som möjligt och vi har varit väldigt tydliga med att vi tittar väldigt mycket på det innehållet som vi redan har, inte bara är på ena sidan utan båda sidor om sundet.

Och vad är det för innehåll?

– Vi gjorde en liten snabb genomlysning och om vi samlar exempelvis det totala antalet nationalparker, kulturevenemang och restauranger med Michelinstjärnor, med mera så visar det sig att vi står oss väl inom Greater Copenhagen jämfört med exempelvis Katalonien eller Toscana.

Hur många av Köpenhamnsturisterna brukar idag besöka Skåne?

– Wonderful Copenhagen, Köpenhamns motsvarighet till oss, gjorde en genomlysning nyligen och såg att ungefär 25 procent av de som köper Köpenhamnskort åker till Sverige. Det ska vi grotta ner oss i: åker de bara till Malmö eller vidare till resten av Skåne eller till och med övriga Sverige? Det ger i alla fall en tydlig signal att vi ska analysera vad som sker och se så att vi gör rätt.

Vad är lättast att locka med?

– För att locka besökare måste det finnas tydliga och spännande reseanledningar.

Varifrån kommer de flesta turisterna idag och vilka vill ni få hit?
– De flesta kommer ju från närområdet redan idag. Danmark, Tyskland för den skånska sidan och Sverige Tyskland för den danska sidan. Krutet kommer att läggas lite längre bort även om vi inte glömmer bort närområdet. De som växer snabbast idag är Kinesiska och Indiska turister. Storbritannien växer också stort, både i Skåne och i Köpenhamn, och det beror nog till stor del på att vi har så god tillgänglighet till Köpenhamns flygplats och det är hyfsat billigt att flyga från Storbritannien.

Vad skulle det innebära för regionen?

– Fler besökare ger högre omsättning och förhoppningsvis fler arbetstillfällen i besöksnäringen och så vidare. 

Vad har ni för långsiktiga mål?

– Att öka antalet besökare är självklart det överskuggande målet som ska ge fler arbetstillfällen och företag.

Vilken är er största utmaning i arbetet?

– Det finns ett antal utmaningar. Allt från kulturella olikheter som skillnader i arbetssätt på den danska och svenska sidan. Det finns utmaningen att vi har en nationsgräns som skär igenom regionen och utmaningar med nationella organs olika sätt att jobba utöver nationsgränserna. Svenska myndigheter ger inte nödvändigtvis stöd bortom gränserna.