Annons

Arena för samverkan ska stärka besöksnäringens utveckling

zoom Foto: Samuel Unéus
Foto: Samuel Unéus
NYHETER. Regeringen ger Tillväxtverket tre miljoner kronor för att stötta utvecklingen av en samverkansarena för besöksnäringen. ”Genom uppdraget ger vi näringen möjlighet att fokusera på sin långsiktiga utveckling”, säger näringsminister Ibrahim Baylan.
Annons

Det är sedan tidigare känt att regeringen jobbar med att ta fram en nationell strategi för besöksnäringens utveckling och tillväxt. I samband med detta avsätter regeringen tre miljoner kronor till Tillväxtverket med uppdraget att stötta utvecklingen av en ”samverkansarena” för besöksnäringen.

Tillväxtverkets uppdrag går ut på att ”stödja och underlätta för besöksnäringen att samlas och samordna sig i syfte att bidra till näringens långsiktiga utveckling”, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Denna arena ska också företräda hela besöksnäringens intressen, formulera näringens behov och ha en drivande roll i näringens utveckling.

– Besöksnäringen består av flera olika branscher och många företag med vitt skilda verksamhetsområden. Genom uppdraget ger regeringen näringen möjlighet att samla sig och fokusera på sin långsiktiga utveckling, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Samverkansarenan ska ägas och drivas av besöksnäringens aktörer.

Vad konkret betyder en samverkansarena?

– För att arbetet med implementeringen av strategin för besöksnäringen ska bli så bra som möjligt kommer Tillväxtverket med det här uppdraget att underlätta för besöksnäringen att förbättra samordningen mellan företag och organisationer inom näringen. Det handlar helt enkelt om att stärka den samlade besöksnäringens långsiktiga möjligheter att utvecklas, skriver Ibrahim Baylan i ett mejlsvar till Besöksliv.

Hur förväntar ni er att besöksnäringen bättre ska samordna sig och vad hoppas ni se för resultat?

–Besöksnäringen är en naturlig samarbetspartner i implementeringen av den kommande besöksnäringsstrategin och då är det viktigt att samordningen mellan företag och organisationer inom näringen fungerar bra. Vi vill öka besöksnäringens möjligheter att organisera sig och tillsammans med regeringens strategi stärka näringen som en jobb- och tillväxtmotor i hela landet.

När ska regeringens turismstrategi presenteras?

–Arbetet med strategin är i full gång och den kommer att presenteras i början av 2020.

I april aviserade näringsminister Ibrahim Baylan och landsbygdsminister Jennie Nilsson att regeringen inom kort kommer presentera en strategi för turism och besöksnäring i Sverige. Med strategin vill regeringen skapa goda långsiktiga förutsättningar för en hållbar och växande besöksnäring med en självklar roll som export-, jobb- och integrationsmotor.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...