Annons

Skärpning av diskrimineringslag kan bli dyrt för små företag

zoom Nuvarande lagen bara ett år gammal. Syftet med nya förslaget är otydligt, anser Visitas avdelningschef för branschjuridik, Stefan Lundin.
Nuvarande lagen bara ett år gammal. Syftet med nya förslaget är otydligt, anser Visitas avdelningschef för branschjuridik, Stefan Lundin.
NYHETER. Även verksamheter i små företag måste vara tillgängliga för funktionshindrade, enligt ett regeringsförslag. Tidigare har företag med färre än tio anställda varit undantagna. Ett otydligt förslag som kan bli dyrt för företagen, varnar Visitas jurist Stefan Lundin.
Annons

Skärpningen av diskrimineringslagen ska träda i kraft redan vid halvårsskiftet 2017, enligt ett förslag från kulturdepartementet. Enligt gällande lag måste många företag, bland annat i besöksnäringen, vara tillgängliga för funktionshindrade.

Vill avskaffa undantagsregel

Men företag med färre än tio anställda är idag undantagna från diskrimineringsförbudet. Det undantaget vill regeringen nu avskaffa. Visita har motsatt sig förslaget i ett yttrande till regeringen.

– Vår huvudkritik är att det är en reglering som är väldigt otydlig. Det är oklart vilka effekter den får. Det är inte acceptabelt, säger Stefan Lundin, chefsjurist inom branschjuridik hos Visita.

Omkring 24 000 företag inom restaurang- , bar- , eller cateringverksamhet kommer att beröras av förslaget, enligt regeringens beräkningar.

Stefan Lundin ser risker för mindre företag som tvingas bygga om lokalerna och göra andra investeringar.

– Det kan leda till väldigt höga kostnader.

Nuvarande lagen bara ett år gammal

Det är inte mer än drygt ett år sedan den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft, enligt Stefan Lundin. Då undantogs de mindre företagen från diskrimineringsförbudet, bland annat efter synpunkter från Visita.

– Man ville inte hämma företagens tillväxt och öka deras administrativa bördor.

Det borde gälla fortfarande, konstaterar Visita i yttrandet till regeringen.

– Det finns goda argument för att inte gå vidare med det här. Det är självklart viktigt att på olika sätt arbeta för ökad tillgänglighet i bland annat besöksnäringen, men den föreslagna lagstiftningen har stora brister och då bör man inte låta ännu fler företag omfattas av den. Min förhoppning är att det inte ska bli något av det här lagförslaget, säger Stefan Lundin.