Annons

Snabba turer om Stureplan – rivning kan stoppas

zoom
NYHETER. Planerna på massrivningar vid Stureplan underkänns av politiker från den styrande majoriteten i Kulturmiljöutskottet. Krögaren PG Nilsson som lett motståndet mot ombyggnaden räknar med att Stadsbyggnadsnämnden går på samma linje senare i höst.
Annons

Planerna på en ombyggnad av Stureplan med omfattande rivningar har hittills backats upp av den styrande majoriteten i Stockholms Stadshus, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

[LÄS MER: ”Här visar PG Nilsson alternativa byggplaner av Stureplan”]

Men när den omstridda detaljplanen behandlades vid Kulturmiljöutskottets senaste sammanträde underkändes planerna av representanter för de tre partierna. Utskottets majoritet beslutade att göra tummen ner för detaljplanen.

Påverkar kulturhistorisk miljö

Den planerade rivningen av Sturegallerian och Ostermans bilhallar bör inte genomföras, enligt Kulturmiljöutskottet. Dessutom ska den högsta bebyggelsen sänkas för att inte påverka den kulturhistoriska miljön negativt.

Bakom beslutet att underkänna planen står Kulturmiljöutskottets socialdemokratiska ordförande Eleonore Eriksson, liksom miljöpartisten Tjia Torpe och Vänsterpartiets Mari Engel.

PG Nilsson ser det som en indikation på ombyggnadsplanerna kommer att falla när Stadsbyggnadsnämnden senare i höst ska fatta beslut i frågan. Kulturmiljöutskottet sorterar under Kulturnämnden där Stadsbyggnadsnämndens ordförande Roger Mogert (S) håller i klubban.

– För mig är det svårt att tolka på ett annat sätt än att majoriteten har svängt, säger PG Nilsson.

 

Saknar konsekvensanalys

Om Stadsbyggnadsnämnden går på samma linje som Kulturmiljöutskottet är han nöjd.

– Jag hoppas att man anpassar förslaget. Det här är precis ordagrant vad vi sagt, säger han.

Kulturnämndens majoritet har även tagit till sig kritiken mot att en analys saknas när det gäller den planerade ombyggnadens effekter på besöksnäringen.

”En konsekvensanalys för turismen och näringslivet i området har efterfrågats, vilket kan anses motiverat”, står det i Kulturmiljöutskottets beslut.