Annons

Snökonferens med framtidens turism på agendan

zoom Vill vara mer snösäker än någonsin förut. Det kom man fram till under SLAO:s snökonferens. Foto: Lina Lif
Vill vara mer snösäker än någonsin förut. Det kom man fram till under SLAO:s snökonferens. Foto: Lina Lif
NYHETER. Ökade krav och mildare vintrar påverkar de branscher som är beroende av snö. Förra helgen anordnades en stor snökonferens i Åre, med 160 deltagare och en rad framstående föreläsare. 
Annons

Temat på snökonferensen var energieffektiv snöhantering. Syftet var att öka kunskapen om snö för att ytterligare förbättra kvaliteten på upplevelsen för skidgäster och sportutövare − samt bidra till att göra arbetet med snö mer hållbart och energieffektivt.

 

Mildare vintrar ett problem

Utmaningen är till viss del mildare vintrar. De gör att effektiva metoder kring lagring, produktion, preparering och transport av snö blir allt viktigare, särskilt om man som anläggning vill vara konkurrenskraftig, lönsam samt minimera sin miljöpåverkan.

Konferensen anordnades bland annat av samverkansprojektet Snö, samt SLAO, Svenska skidanläggningars organisation. Lina Lif är projektkoordinator för Snö på Peak Region. Hon menar att temat med energieffektiv snöhantering känns helt rätt i tiden.

− Skidanläggningar lägger allt mer resurser på att kunna erbjuda säker och tidig snö. Konferenser av det här slaget främjar samverkan, förståelse och erfarenhetsutbyte mellan forskare, experter, anläggningspersonal och kommuner, vilket underlättar för utveckling och innovation på området.

Vad var mest intressant i dina ögon?

− Att logistiken är en knäckfråga för många − att få ut snön på ett billigare och mer effektivt sätt. Snökvalitet är också något som bör belysas mer. Säsongsfrågan är även relevant, att många anläggningar skulle gynnas av att förskjuta sina säsonger.

Har du något exempel på nytänkande som inspirerar?

− Skistars pistning med GPS-mätning är ett bra exempel på hur man genom smart teknik kan minimera sin resurs- och energiförbrukning. De tester vi gör inom Snöprojektet här i Jämtland Härjedalen på övertäckningsmaterial för snölagring ligger även i framkant för den typen av forskning. Vi hoppas kunna ta fram en duk som inte bara förhindrar avsmältning, utan som även är mer resurseffektiv i hanteringen än exempelvis sågspån.

Hur väl står sig Sverige inom hållbar snöhantering och vad är nästa steg för branschen?

− Jag tror många anläggningar i Sverige är måna om att arbeta energieffektivt och hållbart, och det stora intresse som varit för den här konferensen speglar detta. Men fortfarande finns mycket att lära, dels anläggningar emellan, men även från forskning på exempelvis snölagring, snöproduktion och snökvalitet. Logistik kring snöhantering är en viktig fråga att titta mer på − under konferensen har det exempelvis diskuterats hur man kan bygga framtidens skidanläggningar för att underlätta transporter vid utläggning av snö. Digitalisering och automatisering lär även bidra med nya möjligheter för branschen inom dessa områden.

 

Snösäkrad framtid

Titti Rodling är vd för SLAO. Hon är också mycket nöjd med konferensen och ser det som ett utmärkt tillfälle för branschen att samla nya kunskaper och erfarenheter.

− Det blev många intressanta möten mellan forskare och entreprenörer, säger hon. Intressantast var nog föreläsningar om hur vi med ny snömätningsteknik − i exempelvis pistmaskiner − kan effektivisera så att vi behöver allt mindre snö till bättre upplevelser. Vi ser också att vi blir en alltmer professionell bransch som tar hjälp av forskning och ny spännande teknik.

Varför är det så viktigt att samlas kring de här frågorna?

− Kraven ökar på bra snöförhållanden i hela branschen. Vi har dessutom många anläggningar i södra delen av landet som vill tillgodose efterfrågan på skidåkning, och en ansvarsfull hushållning av snön är viktig för att förlänga öppetdagarna. Vi vet att vi får ett varmare klimat och behöver därför bli ännu bättre på att hantera snö på ett ansvarfullt och klimatsmart sätt. Det finns mycket att göra för att snön ska räcka till mer, och hur det går till vill vi sprida kunskap om. Vi kommer att vara snösäkrare i framtiden än vad vi varit historiskt.

Finns det något konkret resultat av de här dagarna i form av ny samverkan eller spännande projekt?

− Vi har inlett ett samarbete med Luleå universitet och vi ser att man på den norska sidan har en rad intressanta projekt som vi vill titta vidare på. I Norge testar man till exempel att använda snökanoner på förskolor för att skapa bra rörelselek i snö och stimulera till skidåkning. Jag tror att den här typen av möten resulterar i många nya bra kontakter och tankar för deltagarna som kommer leda till nya satsningar. Många skidanläggningar testar och utvecklar just nu snölagringsystem och här fick de inspiration kring hur man ska tänka kring bland annat övertäckningsmaterial.

Kommer konferensen att återkomma?

− Vi tror absolut att det är intressant med en årlig snökonferens där vi samlar forskningen och skidanläggningar för att fortsätta utveckla en hållbar och innovativ bransch, avslutar Titti Rodling.