Annons

Statliga avgifter hotar kryssningstrafiken

zoom Kan få förödande konsekvenser för den lokala besöksnäringen.
Kan få förödande konsekvenser för den lokala besöksnäringen.
NYHETER. Höjda farleds- och lotsavgifter skulle minska kryssningstrafiken till Stockholm. Sjöfartsverkets aktuella förslag på höjda avgifter kan komma att leda till att fartygen lägger om rutterna på sina Östersjökryssningar – ett hårt slag mot besöksnäringen.
Annons

Sjöfartsverket har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på ny avgiftsmodell för anlöpande fartyg. Höjda avgifter ska minska det statliga verkets förluster. Men att täcka upp Sjöfartsverkets ekonomiska problem med höjda avgifter kan slå hårt mot turismen, protesterar bland andra Stockholms hamnar och Stockholm Visitors Board.

Oroas av avgiftshöjningar

– Det finns en stor tillväxtpotential på kryssningsmarknaden och vi oroas självklart över vilka konsekvenser en höjning av farledsavgifterna skulle ge i den redan hårda konkurrens som råder. Förslaget på ny avgiftsmodell innebär stora avgiftsökningar framför allt för kryssningssegmenten, vilket innebär att kryssningsfartygen kan tvingas välja bort Stockholm som destination, säger Karin Mäntymäki, tf vd, Stockholm Visitors Board.

Den 3 maj går startskottet för årets kryssningssäsong. Då kommer det första av de närmare 300 kryssningsfartyg som beräknas anlöpa Stockholm och Nynäshamn under 2016. Hittills har Stockholm årligen besökts av ca 500 000 kryssningspassagerare som spenderar mellan 450 och 500 miljoner under sina besök.

En minskad besökstillströmning skulle slå hårt mot besöksnäringen, anser Stockholm Visitors board, vars fokus är att locka fler internationella besökare och öka antalet gästnätter. För 2016 syns en tydlig och positiv ökning av antalet så kallade ”turnarounds” vilket är kryssningar som börjar och avslutas i Stockholm.

– Varje ”turnaround” stärker inte bara flygbolagens och hotellens beläggning utan har även positiv inverkan på handel, restaurang och attraktioner där besökarna spenderar tid och pengar, säger Karin Mäntymäki.

Risk för att rederier väljer bort

Framför allt har intresset för att besöka Stockholm ökat bland asiatiska resenärer, även om den typiske kryssningsbesökaren ännu kommer från USA, Storbritannien, Tyskland eller Italien.

– Vi är oroliga för avgiftshöjningarna gör att kryssningsfartygen kan välja andra destinationer i Östersjön än Stockholm, vilket är ett stort problem, säger Sandra Gegerfelt, utredare på Stockholms Hamnar AB.

Den genomsnittliga avgiftshöjningen för kryssningsfartygen blir enligt Stockholms Hamnars beräkningar 14 procent. Översatt i pengar innebär det en prishöjning på 44 000 kronor per anlöp för ett mindre eller medelstort kryssningsfartyg (upp till 250 meter långt) och en höjning på cirka 11 000 kr för de allra största fartygen.

Ökning skulle bli chockartad

Kryssningsfartyg under flera år haft rabatterade kostnader. Dessa försvinner med de föreslagna avgiftsändringarna, vilket bidrar till att kostnadsökningen blir så chockartad.

– Det är olyckligt att höjningarna är så kraftiga och vi behöver en lindring för kryssningstrafiken, särskilt när vi redan har kryssningar bokade för 2017 och 2018, säger Sandra Gegerfelt.

När kraftigt höjda anlöpskostnader drabbade den amerikanska delstaten Alaska uteblev kryssningsfartygen nästan helt. Först när avgiften sänktes kom de tillbaka, varnar Sandra Gegerfelt.