Annons

Stockholm kan få nationell cykelled

zoom Regionrådet Gustav Hemming (C) tycker att det är på tiden att Stockholm får en nationell cykelled.  Foto: Christian Wallin och Mathilda Laestadius
Regionrådet Gustav Hemming (C) tycker att det är på tiden att Stockholm får en nationell cykelled. Foto: Christian Wallin och Mathilda Laestadius
NYHETER. Region Stockholm vill skapa en nationell cykelled för turister i Stockholms län. Regionrådet Gustav Hemming menar att det finns stor potential, både för besöksnäringen och för att öka cykelintresset.
Annons

I Sverige finns i dag fyra nationella cykelleder för turister: Kattegattleden, Sydostleden, Sydkustleden och Unionsleden. Nu vill Region Stockholm se en liknande turistled i
Stockholms län.
– Det finns flera fina cykelleder i södra Sverige och vi vill inte vara sämre, vi borde kunna erbjuda minst lika bra möjligheter att cykelturista i Mälardalsregionen, säger regionrådet
Gustav Hemming (C).
Han är ordförande i tillväxt- och regionplanenämnden, och det är i nämndens verksamhetsplan för 2022 som förslaget om en ny led finns med.
– Vi vill ha en hållbar utveckling av besöksnäringen i Stockholmsregionen och cykling är det mest hållbara sättet att turista på. Med det här förslaget vill vi engagera olika aktörer, inte
minst kommunerna i länet, att sondera möjligheterna och sålla fram det bästa och mest realistiska förslaget. Svenska Cykelsällskapet har redan hört av sig, men vi vill förstås även få med turistorganisationerna i det här arbetet.
Enligt Gustav Hemming finns det flera befintliga cykelleder i länet som skulle kunna kopplas ihop till en längre turistled, men också flera områden som fler skulle kunna upptäcka på två hjul.
– Mälardalen har många pärlor som inte är så kända och som skulle kunna lyftas fram. Vi har medeltida stadskärnor, fina landskap och hundratals slott. I Stockholms skärgård finns det redan en del cykelleder som skulle kunna bindas ihop med sjötrafiken. Det skulle också vara intressant att dra delar av leden genom Stockholm och skapa den första urbana nationella cykelleden. På så sätt skulle vi binda ihop de historiska sevärdheterna med 2000-talets bebyggelse.
Gustav Hemming menar att det finns stor potential i projektet, inte minst för alla företag i besöksnäringen.
– Det är klart att fler besökare leder till bättre business och stabilare inkomster. Det finns många pärlor i Mälardalen som inte är så kända och som skulle gynnas av en ökad turism.