Annons

Stockholm sänker hyrorna för restauranger

zoom Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr.
Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr.
NYHETER. Stockholm är den senaste kommunen att sänka hyrorna för företag i utsatta branscher. ”Utan företag stannar Stockholm och utan Stockholm stannar Sverige”, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr.
Annons

I förra veckan godkände EU förslaget om möjlighet till statligt hyresstöd. Ett fåtal kommuner har sagt ja, andra avvaktar och erbjuder istället anstånd på hyresinbetalning. Stockholms stad meddelade idag att man beslutat att sänka hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher, bland annat restauranger.

Beslutet innebär att Stockholms stad ger företagen nedsatt hyra med upp till 50 procent, under april, maj och juni.

–Utan företag stannar Stockholm och utan Stockholm stannar Sverige. Därför är det av yttersta vikt att Stockholms företagare nu får ta del av dessa hyresrabatter. Jag presenterade redan i mars ett näringslivspaket som bland annat innehöll uppskov på hyresinbetalningar, nu kan vi också ge hyresrabatter, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr.

Hur långt räcker stödet för drabbade näringsidkare som restauranger?

–Det här ett viktigt första steg från regeringen. Men jag tror att det kommer att krävas mer framöver, antagligen i form av direkta stöd om Stockholms företag ska överleva den här krisen. Likaså bör hyresrabatterna förlängas för att även gälla nästa kvartal. Här gäller det att regeringen är lyhörda och noga följer utvecklingen i ekonomin.

Många kommuner har ännu inte fattat beslut om hyresrabatterna, och vissa avvaktar. Vad fick er att besluta att Stockholm ska anta regeringens erbjudande?

–Det här är en tid för handling, både i bekämpningen av smittan och för att lindra de ekonomiska effekterna. Många företag har redan gått i konkurs och många är på väg åt samma håll. Då ska vi kommun göra allt vad vi kan för att snabbt få lättnader på plats.

Susanne Ytterholm, branschjurist på Visita välkomnar Stockholms stads beslut. I övrigt är hon kritisk till responsen från landets olika kommuner på regeringens erbjudande.

–Det går för långsamt, de allra flesta är avvaktande och fattar inga definitiva beslut i frågan eller ännu värre, att man direkt har nekat rabatter. Visst finns det några undantag på kommuner och fastighetsägare som har förstått hur viktigt det är att hjälpas åt i denna svåra tid. Vi måste dock få dessa goda undantag att bli mer ’regel än undantag’, säger hon.

Visita får dagliga samtal och mejl från medlemmar som, enligt Susanne Ytterholm, ”i ren desperation” berättar om hyresvärdar som vägrar att hjälpa till.

Det är företag som i grunden är livskraftiga, som alltid skött sig, men som nu har fått avsevärda problem. Det säger sig självt, att det är svårt att betala 100 procent av sin hyra om omsättningen i verksamheten har gått ner med hela 70–90 procent. En del har fått anstånd med hyresbetalningarna, men det löser ingenting på längre sikt, då man bara skjuter problemet framåt, utan här krävs rabatter och det nu!

Göteborg är en kommun där man än så länge erbjuder anstånd. Kommunägda fastighetsbolaget Göteborgslokaler har cirka 170 restauranger och caféer som hyresgäster, och hittills har drygt 300 av hyresgästerna beviljats anstånd med att betala sin hyra.

–Vi har gett upp till ett kvartal i anstånd med hyrorna, vilket är väldigt generöst. Vi ger även hyresgästerna lång återbetalningstid så de hinner komma på fötter igen. Så just nu kan vi hjälpa till i den akuta fasen för många av de lokalhyresgäster som har det tufft, säger Robert Hörnquist, vd för Göteborgslokaler.

Han kan i dagsläget inte svara på om fastighetsbolaget kommer att ta del av möjligheten till statligt hyresstöd.

–Vi vet ännu inte alla detaljer, regeringen har bara målat med de breda penseldragen. Även hos Länsstyrelsen som hanterar detta så står det väldigt grovt vad som gäller.

Vad saknar du för beslutsunderlag?

–Vi lever väldigt nära våra hyresgäster och förstår deras problem, så rent principiellt är detta något vi kommer kunna vara del av, men det är lite för tidigt att säga. Innan vi hoppar på någonting vill jag läsa det finstilta. Sedan är ju detta inte det enda verktyget i verktygslådan.

Restaurangbranschen befinner sig i en djup kris och arbetsgivarorganisationen Visita betonar att det är bråttom, när ska ni fatta ett beslut? 

–Länsstyrelsen, som ska handlägga stödet, håller på att ta fram vad som skall ingå i ansökan, så vi får se om mer underlag behövs.

Susanne Ytterholm betonar hur viktigt det är att de statliga och kommunala fastighetsbolagen går i bräschen och agerar föredöme för att de privata ska komma efter.

–Precis som finansmarknads- och bostadsministern, Per Bolund, sa under presskonferensen för en månad sedan, att ” de statliga hyresvärdarna kommer gå före och vara generösa”, det har vi dock hittills inte sett mycket av, tyvärr. Snarare måste jag nog säga att det är de privata fastighetsägarna som har fått gå före, även om det fortfarande är alldeles för få goda exempel.

Västerås stad, som har flera företag med restaurang och konferensverksamhet som hyresgäster, är en av de kommuner som tidigt valde att sänka hyrorna.

–Det är viktigt att vi som kommun hjälper till där vi kan i den här krisen. Fastighetsägarna, Svensk handel och Visita uppmanar alla att ta del av det statliga stödsystemet. I det läget är det rimligt att även Västerås stad deltar, säger Jesper Brandberg (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Genom hyressänkningen hoppas han att fler livskraftiga verksamheter klarar sig igenom den tillfälliga svacka som pandemin förorsakat.

Hur långt räcker den här typen av insats?

–Det räcker säkert långt för vissa, men inte för andra. Det beror självfallet på hur stabil ens verksamhet har varit från början.

Hur har responsen varit från privata fastighetsägare i staden?

–För mig har det varit en viktig signal att branschorganisationen Fastighetsägarna uppmanat sina medlemmar att gå med. Sedan vet jag att några privata fastighetsägare i Västerås ändå tvekar, säger Jesper Brandberg.

Tältet som kan bli sommarens marginalförstärkare

Tältet som kan bli sommarens marginalförstärkare

Glampingkonceptet blir alltmer populärt och inte undra på det. ”Med ett riktigt bra glampingtält känns det som att sova under bar himmel”, säger Ulf Waldekrantz, som representerar Nordisk på den svenska marknaden...