Annons

Stockholmsmässan och Svenska Mässan i globalt klimatavtal

zoom
NYHET. Under klimattoppmötet i Glasgow lanserar idag den globala evenemangsindustrin det gemensamma initiativet Net Zero Carbon Events Pledge, där undertecknade aktörer i branschen åtar sig att samarbeta för att nå målet i Parisavtalet.
Annons

Sveriges två största mäss- och mötesarrangörer Stockholmsmässan och Svenska Mässan har undertecknat åtagandet och kommer att samarbeta globalt kring metoder, mätbarhet och rapportering för att uppnå nettonollutsläpp senast år 2050.

– Som stora mötesplatser behöver vi samarbeta bransch- och gränsöverskridande för att medverka till att klimatmålen uppnås, för att kunna fortsätta skapa värdefulla möten människor emellan även i framtiden, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef Svenska Mässan Gothia Towers, i en kommentar.

Initiativet är det mest omfattande hållbarhetsamarbetet i branschen globalt och har fått bred uppslutning. Hittills har 150 medverkande organisationer från alla världsdelar och i evenemangsindustrins alla led skrivit under avtalet.

Bakom initiativet står medlemmar inom Joint Meeting Industry Council (JMIC) och det har tagits fram tillsammans med FN:s klimatkonvention som också stöder initiativet.

– Det här är en möjlighet för oss att få vara med och påverka branschen i klimatfrågor. Som en betydande aktör i mäss- och evenemangsbranschen vill vi driva det här arbetet framåt, kommenterar Christian Clemens, vd Stockholmsmässan.