Annons

Stort inhemskt intresse för besök i nationalparker

zoom Antalet besök har ökat i svenska nationalparker sedan pandemins början.  Foto: Sven Persson/IBL
Antalet besök har ökat i svenska nationalparker sedan pandemins början. Foto: Sven Persson/IBL
NYHETER. Ett vanligt år står internationella besökare för uppemot 60 procent av besöken i svenska nationalparker. Förra året uteblev de utländska gästerna. Trots det hade parkerna drygt 3,1 miljoner besök, vilket är en ökning med över 300 000.
Annons

Omkring hälften av Sveriges totalt 30 nationalparker fick ovanligt många besök under 2020, rapporterar Naturvårdsverket. Allra mest ökade besöken i Tyresta nationalpark, utanför Stockholm och i Färnebofjärden, Gävleborg – som såg en fördubbling jämfört med 2019.

Men fler besökare innebär även risker – för bland annat trängsel, brist på parkeringsplatser och nedskräpning – något som flera aktörer flaggade för efter förra sommaren.

– Trots dessa utmaningar är det positivt att fler tar möjligheten att uppleva den finaste natur som finns i landet. Vi har alla ansvar för naturen och besökare behöver ta reda på vad som gäller i ett visst område och visa hänsyn så att nationalparkerna kan fortsätta fylla sitt syfte – att bidra till biologisk mångfald och samtidigt vara attraktiva besöksmål för naturturism och friluftsliv, säger Camilla Näsström, handläggare på Naturvårdsverket.

Det inhemska intresset för nationalparkerna väntas bestå även efter pandemin, något som ett forskarlag från Lund, tidigare berättat om för Besöksliv.