Annons

Stort kunskapsbehov om hållbart resande

zoom Cirka en tredjedel av det totala antalet kommersiella<br />
 gästnätter i Sverige kan tillskrivas flyget. Foto: Colourbox
Cirka en tredjedel av det totala antalet kommersiella
gästnätter i Sverige kan tillskrivas flyget.
Foto: Colourbox
NYHETER. Drygt 60 procent av alla utländska gästnätter i Sverige kan tillskrivas flyget, visar en ny rapport. Men utmaningarna är många och kunskapsbehovet stort är stort när det kommer till framtidens hållbara resande.
Annons

I Sverige har flyget och dess miljöpåverkan debatterats intensivt de senaste åren och flygskam har blivit ett vedertaget begrepp.

Att flyget är viktigt för svensk besöksnäring är knappast någon nyhet, men nu finns siffror som visar exakt hur stor betydelse det har: Cirka en tredjedel av det totala antalet kommersiella gästnätter i Sverige kan tillskrivas flyget. Tittar man enbart på de utländska gästnätterna är andelen cirka 60 procent.

Samtidigt uppskattas luftburna turister bidra till cirka 100 000 arbetstillfällen i Sverige. Det framgår av en ny rapport gjord av konsultföretaget Copenhagen Economics på beställning av Tillväxtverket inom ramen för samarbetet i Besöksnäringens myndighetsgrupp, där 16 myndigheter och statliga bolag medverkar. Syftet har varit att kartlägga kunskap och forskning om sambanden mellan turism, flygtransporter och hållbar utveckling, samt vilken kunskap som saknas.

– Transporter är en grundförutsättning för turism och då behövs kunskap om och förståelse för hur en hållbar utveckling kan ske givet det stora transportberoendet, säger Erika Rosander, utvecklings- och samordningsansvarig Turism och besöksnäring på Tillväxtverket.

Antalet passagerare på internationella flygningar till och från svenska flygplatser har mer än fördubblats sedan början av 2000-talet och förväntas öka ytterligare de kommande åren. I rapporten framkommer bland annat att flygets betydelse varierar stort mellan regionerna.

Ju närmare en stor internationell flygplats, desto större är variationen i nationaliteter bland besökarna. Till exempel har Skåne med sin närhet till Kastrup en mycket större variation utländska turister än grannregionerna.

Vad förvånade dig mest i rapporten?

– Jag är nog mest förvånad över det gick att se så tydliga samband mellan flygtillgänglighet och övernattande besökare. Rapportens styrka är annars att den samlar kunskap från olika vetenskapliga discipliner i ett och samma dokument, som gör det tydligt att vi står inför en utmaning. Rapporten kan fungera lite som en uppslagsbok. Den är koncis och faktaspäckad.

Vilka är de största utmaningarna för besöksnäringen, givet den här rapporten?

– En stor utmaning för företag och destinationer kommer att veta hur man ska planera sin verksamhet och vilka transporter som kommer att finnas framöver. För att överhuvudtaget våga satsa på en destination behöver man kunna förutse flera grundförutsättningar, inte minst transporttillgänglighet och vilka marknader som kan nås med olika transporter. Ett stort opinions- eller politiskt tryck att dra ned på flyget innan det finns eventuella alternativa transportsätt på plats skapar osäkerhet och gynnar inte investeringsviljan i destinationerna.

En av slutsatserna i rapporten är att det behövs fler insatser för att minska flygets klimatpåverkan, men också att det behövs mer kunskap om den samhällsekonomiska effekten av flygande och turism och vilka åtgärder som behövs för att främja ett så hållbart resande som möjligt.

– Vi har redan ett beslut på att gå vidare med kunskapsutveckling om turismens transportsystem, men vi vet inte exakt hur än, säger Erika Rosander. Det är ett jättestort område och vi måste fundera på hur vi formar rätt insatser som ger oss rätt kunskap.

Läs hela rapporten: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2019/2019-11-28-flygets-roll-for-besoksnaring-och-miljo-i-sverige.html