Annons

Svalare hotellmarknad

zoom De kommande åren väntas en svagare efterfrågan på hotellrum. Foto: Colourbox
De kommande åren väntas en svagare efterfrågan på hotellrum. Foto: Colourbox
NYHETER. Hotellens lönsamhet blir lägre samtidigt som beläggningsgraden försämras. Det förutspår Visita i en färsk prognos. Nedgången i ekonomin påverkar också restaurangmarknaden som i stort sett slutat växa.
Annons

Konjunkturen i Sverige viker ned, enligt de flesta bedömare. Även besöksnäringen påverkas. Men här finns faktorer som dämpar nedgången, visar Visitas prognos.

– Efterfrågan på hotellrum kommer att fortsätta öka, säger Visitas branschekonomiskt ansvarige Thomas Jakobsson.

Det är främst de lönsamma affärsgästerna som påverkas av en sämre konjunktur.

– En stor del av den ökade efterfrågan kommer från privatpersoner och de betalar lägre priser, konstaterar Thomas Jakobsson.

Det väntas sätta press på lönsamheten framöver. RevPAR (intäkten per tillgängligt rum) väntas minska med en procent i år och parkera på samma nivå 2020.

– Det svårt att se att lönsamhet och rumspriser skulle öka i någon väsentlig grad de närmaste åren.

De senaste åren har efterfrågan på hotellrum stigit i snabbare än antalet rum. De kommande åren fortsätter antalet rum att öka samtidigt som efterfrågan inte längre utvecklas i samma takt. Beläggningsgraden väntas sjunka både i år och nästa år.

– Även om efterfrågan ökar kommer många hotell att påverkas av konjunkturen rätt ordentligt, säger Thomas Jakobsson.

Samtidigt gynnas hotellen av ökat internationellt resande och en svag krona.

– Det är gynnsamt att svenskarna fått ett ökat incitament att stanna hemma samtidigt som det blir billigare för utländska turister.

Han ser risker för en brantare nedgång om konjunkturen försvagas mer eller om hotellen sänker priserna ytterligare för att locka privatpersoner.

Även i Stockholm, där hotellmarknaden varit stark de senaste åren, väntas en inbromsning. Men utvecklingen väntas bli något bättre än i övriga landet. En förklaring är att kapaciteten inte förväntas byggas ut i samma takt som tidigare.

De sämre tiderna märks även bland restaurangerna. De senaste två åren har restaurangmarknaden knappt visat någon tillväxt.

– Vi äter inte mer på restaurang. Samtidigt tillkommer nya restauranger hela tiden, konstaterar Thomas Jakobsson.

Han väntar sig en svagt krympande marknad nästa år.

– Det är svårt att se hur restaurangerna kommer att kunna höja sina priser och förbättra sina marginaler utan att påverka efterfrågan negativt.