Annons

Svårt att komma igen efter corona-konkurs

zoom Konkurserna i besöksnäringen ökar till följd av coronapandemin. Foto: Colourbox
Konkurserna i besöksnäringen ökar till följd av coronapandemin. Foto: Colourbox
NYHETER. Konkurserna ökar på grund av det bistra ekonomiska läget till följd av pandemin. Men för den som vill starta om på nytt när krisen är över kan nya utmaningar vänta vid exempelvis ansökning om alkoholtillstånd. Visitas chefsjurist Stefan Lundin reder ut vad som gäller.
Annons

Pandemins stora påfrestningar på besöksnäringen i form av restriktioner, förbud och allmänhetens oro har hittills tvingat flera företag i konkurs.  Enligt siffror från UC ökade antalet konkurser inom hotell- och restaurang i november med 12 procent, jämfört med november förra året. Men för den som vill starta om på nytt när krisen är över kan problem uppstå när det gäller att få till de tillstånd som behövs.

Besöksliv skrev tidigare i veckan om Restaurang Maze i Ludvika, som fick skjuta på sin öppning och sedan stänga på grund av coronapandemin. I dagsläget vet ägarna familjen Köhler inte om den kommer att kunna öppna över huvud taget.

– Det olyckliga är att det inte finns några bidrag att få för en nystartad restaurang. Där vet jag ärligt talat inte hur det kommer att gå, sa Bertil Köhler till Besöksliv.

Om det blir konkurs – hur snabbt skulle det vara möjligt att starta om?

– Det är svårt att säga. En konkurs påverkar både personligt och tillstånd. För att få serveringstillstånd måste man vara grön i flera år. Om nu många går i konkurs måste man lätta bestämmelserna för att komma igång igen, sa han.

Ett aktiebolag upphör oftast att existera när det gått i konkurs. Men om verksamheten återupptas i ett nytt bolag kan det innebära att vissa stöd inte kan erhållas i det nya bolaget.

– Det gäller till exempel om det krävs att bolaget har bedrivits under viss tid eller om det krävs jämförelseperioder för omsättning längre tillbaka i tiden, säger Stefan Lundin, chefsjurist på Visita.

För att få vissa tillstånd som krävs för att driva restaurang måste man också vara prickfri. Vilka tillstånd gäller detta?

– Först och främst serveringstillståndet, där kommunen prövar lämpligheten hos den som söker tillståndet. Att en sökande har förekommit i upprepade konkurser eller i en enstaka konkurs med kvarstående skulder till det allmänna eller anmärkningar om oegentligheter i förvaltarberättelsen kan få betydelse vid den lämplighetsbedömningen. Det skulle vara orimligt om företag nekas serveringstillstånd efter eventuell konkurs till följd av conronapandemin.

Att en sökande någon enstaka gång har förekommit i ett företag som försatts i konkurs bör alltså  inte vara tillräcklig grund för att sökanden ska anses vara olämplig, enligt Stefan Lundin.

– Omständigheterna i konkursen och sökandens ansvar ska utredas av tillståndsmyndigheten, så det blir en bedömning från fall till fall.

Ges inga undantag från dessa regler när konkursen orsakats av en stor kris som en pandemi?

– Det finns inga uttryckliga regler i lagen om undantag vid pandemier, men här handlar det ju om en extrem och mycket ovanlig situation som har drabbat de flesta företag i besöksnäringen. Dessa speciella förhållanden bör absolut beaktas vid prövningar av ansökningar om serveringstillstånd efter konkurser till följd av denna kris.

Hur ska man som företagare agera strategiskt om konkurs hotar?

– Det är förstås viktigt att samråda med revisorer eller annan ekonomisk expertis om man har tillgång till sådan, kring vilka åtgärder som kan vidtas i det enskilda fallet.

Stefan Lundin framhåller även att möjligheten finns att överväga företagsrekonstruktion, som ger ett företag möjlighet att sanera sin ekonomi i syfte att undvika konkurs. Företagsrekonstruktion beslutas av tingsrätten efter ansökan.

– Men det är viktigt att vara medveten om att vid misstanke om att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, är styrelsen enligt aktiebolagslagens regler skyldig att utreda situationen genom att snarast upprätta en kontrollbalansräkning och därefter vidta nödvändiga åtgärder.

En styrelseledamot som inte gör detta, och som inte heller därefter vidtar nödvändiga åtgärder, blir solidariskt betalningsansvarig med bolaget för skyldigheter som uppkommer efter den befarade kapitalbristens inträde.

– Det är mycket viktigt att i samråd med revisor eller annan rådgivare hålla uppsikt över ekonomin och vara uppmärksam på om skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning inträder. Kravet på att upprätta en kontrollbalansräkning är inte i sig samma sak som obestånd och risken för konkurs, men de inträffar ofta samtidigt, säger Stefan Lundin.