Annons

Sverige utsett till världens mest hållbara turistdestination

zoom Susanne Andersson, vd, Visit Sweden. Foto: Colourbox/Visit Sweden
Susanne Andersson, vd, Visit Sweden. Foto: Colourbox/Visit Sweden
NYHETER. Sverige är bäst i världen på hållbar turism, enligt en stor internationell undersökning. Susanne Andersson, vd på Visit Sweden, menar att det är svensk besöksnärings hårda arbete som till stor del ligger till grund för utmärkelsen.
Annons

Det internationella undersökningsföretaget Euromonitor International har utsett Sverige till världens mest hållbara destination. Företaget har jämfört hur 99 länder arbetar med bland annat miljö, social och ekonomisk hållbarhet, transporter, boenden och efterfrågan på hållbar turism. Världsbäst i klassen är alltså Sverige, följt av Finland, Österrike och Norge.

– Väldigt många aktörer inom svensk besöks- och turistnäring arbetar aktivt för att konstant bli allt hållbarare. Och det är detta som märks nu, säger Susanne Andersson, vd på Visit Sweden.

Förutom besöksnäringens insatser, finns det något mer som gör att Sverige får den här fina utmärkelsen?

– Euromonitor International har sammanvägt en lång rad hållbarhetsfaktorer för att vaska fram sitt resultat, där Sverige ligger väldigt bra till i många av parametrarna. Vi ser att det hänger samman med det svenska intresset för hållbarhet inom alla aspekter, men just här framförallt inom besöksnäring och persontransporter.

Hur arbetar Visit Sweden med att marknadsföra Sverige som en hållbar destination?

– Dels lyfter vi fram hållbarare exempel på aktiviteter, måltider, boende och så vidare i vår marknadsföring och vi använder oss ofta av vår mycket efterfrågade och tillgängliga natur i kommunikationen. Sedan är det en del av arbetet som kanske sker lite mer i det fördolda – och det är vårt ytterst aktiva arbete med målgruppssegmentering. Det vill säga att välja ut och kommunicera med de målgrupper som är mer hållbart medvetna och som gör hållbarare val. Vi kallar dem för de hållbara turisterna.

Märker ni av att det finns ett internationellt intresse för Sveriges hållbarhetsarbete?

– Just Sveriges hållbarhetsarbete mer generellt är inget vi mäter och följer, men vi ser ett ökande intresse för hållbara upplevelser och upplevelser kopplade till naturen på olika sätt. Det var något som var på uppgång innan pandemin och något som spås accelerera post-covid, just med tanke på att många kommer att söka sig till lite mindre befolkade platser och söka upplevelser i mindre format – men gärna paketerat och tillgängligt. Det är de som satsar på och kommunicerar kring hållbarhet, trygghet och flexibilitet som ser ut att kunna lyckas och locka turister. Samtidigt ser vi att konkurrensen från andra nationer och destinationer inom just hållbarhet kommer att hårdna. Allt fler kommer att marknadsföra sig och sina hållbara aktörer i större utsträckning för att locka turister och resenärer framöver.

Vad betyder det framåt för besöksnäringen i Sverige att få en sån här utmärkelse?

– Vi hoppas att detta i takt med det globalt ökande intresset för hållbarhet hjälper till att uppmärksamma det lilla landet i norr och alla våra fantastiska aktörer.

Undersökningen visar att drygt 66 procent av världens konsumenter vill agera mer hållbart nu och i framtiden – kan det innebära att hållbara destinationer som Sverige kommer att se ett ökat tryck av internationella turister framöver?

– Det är definitivt en global trend som håller i sig. Om man inte redan har förstått principerna av hållbarhet är det nog dags att läsa på. Och då är Agenda 2030 en bra start. Många stirrar sig blinda på klimatfrågan då det gäller turism och hållbarhet, men det är endast en del – och en viktig del av hållbarhetsaspekten. I Sverige har samtidigt persontransportaktörerna redan tagit på sig ledartröjan och visar resten av världen vägen framåt för eldrift både i luften, på vägen och på vattnet. Men att tro att vi kan luta oss tillbaka för det är fel. Världen runt om satsar stort på att komma ikapp.

Tältet som kan bli sommarens marginalförstärkare

Tältet som kan bli sommarens marginalförstärkare

Glampingkonceptet blir alltmer populärt och inte undra på det. ”Med ett riktigt bra glampingtält känns det som att sova under bar himmel”, säger Ulf Waldekrantz, som representerar Nordisk på den svenska marknaden...