Annons

”Sveriges strategi har skapat en polariserad debatt i Norge”

zoom Strömstad är en svensk favoritdestination för norska besökare. Foto: Pressbild
Strömstad är en svensk favoritdestination för norska besökare. Foto: Pressbild
NYHETER. Nybildade konsultföretaget Nordest har tagit över Visit Swedens uppdrag att marknadsföra Sverige mot norska besökare sedan Visit Sweden la om sin strategi förra året. Men coronapandemin har på flera sätt gjort arbetet svårare.
Annons

I början av året meddelade Visit Sweden att man skulle lägga ned din verksamhet i de nordiska grannländerna för att satsa strategiskt på andra marknader.

I mars tog norska kommunikationsbyrån Folden Kommunikasjon över Visit Swedens arbete. Steg två för att hjälpa svenska destinationer att marknadsföra sig i Norge blir att gå ihop med konsultföretaget Svensk Destinationsutveckling.

Svensk Destinationsutveckling (SveDest), jobbar bland annat med förändringsprocesser för att utveckla svenska regioner och destinationer till attraktiva resmål. Det nya bolaget som bildas ska heta Nordest och erbjuda både destinationsutveckling och kommunikation.

Hur har det gått att ta över uppdraget från Visit Sweden att marknadsföra Sverige i Norge?

– Vi törs nog påstå att vi har haft världens mest fantastiska uppdragsgivare, som alla vill fortsätta att bearbeta Sveriges största utlandsmarknad. Arbetet har gått väldigt bra, men tajmingen har naturligtvis inte varit optimal, med en pandemi där Sverige och Norge har haft olika synsätt på hur bekämpningen bör ske, säger Thomas Johansson, vd Nordest.

Vad konkret betyder det att Svedest slås ihop med Folden Kommunikasjon?

– Vi får möjlighet att både destinationsutveckla det som den norska målgruppen efterfrågar och ta hand om fler norska destinationers behov av fler utländska besökare.

Vad betyder sammanslagningen för marknadsföringen av svenska destinationer i Norge?

– Det betyder att vi kan tillföra än mer kompetens in i marknadsföringsinsatserna, lägga än mer fokus på kommunikation som levererar resande gäster till de regioner vi samarbetar med. Den norska målgruppen och svenska regioner/destinationer har sammanfallande intressen, inspiration som lockar till en resa som exemplifieras av en specifik region/destination utifrån olika tematisk intresseområden som driver resenären.

Hur har coronapandemin påverkat erat arbete?

– Mycket. Det har såklart varit en oerhört tuff tid, som för hela besöksnäringen. Mediabilden och den intensiva rapporteringen kring Sveriges coronastrategi har skapat en polariserad debatt i Norge som vi kommer att behöva förhålla oss till framöver.

Hur ser läget ut för er nu, allt är ju fortfarande väldigt ovisst – hur jobbar ni?

– Ja, det är ovisst. Förändrade förutsättningar är något vi jobbar med dagligen och vi jobbar utifrån att utnyttja situationen vi befinner oss i, driva utveckling framåt och stå ännu starkare i mötet med den framtida marknaden.

Vad tycker norrmännen är mest spännande med Sverige?

– Att Sverige är sitt närmaste utland, som erbjuder en mångfald som man känner igen från Norge men som ändå sticker ut och är lite annorlunda än det man är van vid. Kännedomen om vilka upplevelser vi erbjuder i Sverige är inte så stor, så norrmännen önskar uppleva mer och vi i besöksnäringen behöver berätta vad de kan göra för att förlänga sin vistelse eller ta en extra weekend.

Hedda fick sitt drömjobb – blir chef på sin gamla arbetsplats

Hedda fick sitt drömjobb – blir chef på sin gamla arbetsplats

Behovet av kompetent personal i hotell- och restaurangbranschen är stort. För att möta det utökas nu utbildningen Hotel & Restaurant Manager med en helt ny utbildning i Norrtälje och Skellefteå