Annons

Tajtare samarbete ska stärka Djurgården

zoom Camilla Zedendahl, vd för Kungliga Djurgårdens Intressenter. Foto: Maud Lindholm
Camilla Zedendahl, vd för Kungliga Djurgårdens Intressenter. Foto: Maud Lindholm
NYHETER. Nu går startskottet för ett samlat Djurgården. ”Vi har fler besökare än Kinesiska Muren och nu tar vi position som Skandinaviens främsta besöksmål” säger Camilla Zedendahl, vd för Kungliga Djurgårdens Intressenter i Stockholm.
Annons

Ny gatubelysning i olika färger, från Djurgårdsbron till Allmänna Gränd. Det är det synliga resultatet av ett genomgripande arbete som föreningen Kungliga Djurgårdens Intressenter har gjort det senaste året. Plus en grafisk profil som ska signalera en gemensam identitet.

Föreningen ägs av de 45 medlemmarna och vd är Camilla Zedendahl, som tidigare jobbat med platsutveckling i Sigtuna.

– För att utvecklas på bästa sätt behöver vi vara tydliga och konsekventa i det vi säger, förklarar hon. När jag kom hit kändes det som att alla längtade efter att få jobba tillsammans mer.

Camilla Zedendahl konstaterar att budskapen blir starkare när de är gemensamma och om flera arbetar med samma tema på aktiviteter och visar det blir man mer effektiv. Som exempel ger hon äppelfestivalen, där fem olika aktörer kunde skicka besökare till varandra.

– Man kan jobba smartare och få samverkan och hjälpa varandra. Dessutom står vi inför gemensamma utmaningar i form av infrastruktur och kommunikationer som var och en inte kan lösa själv.

Trycket ökar

Djurgården hade 15 miljoner besökare 2016 och antalet ökar. Till exempel ökade Gröna Lunds antal konsertbesökare från cirka 300 000 till 400 000 mellan 2016 och 2017. Vasamuseet har redan slagit förra årets siffror. Även en liten ökning av antalet besökare innebär stora faktiska tal och det kommer ställa nya krav på anläggningarna.

– Det finns plats för fler besökare men man måste tänka till. Naturen är viktig. Man hittar inte mindre än 1200 sorters skalbaggar. Vi behöver ta hänsyn till miljön och även ett kulturarv. Hur ska vi jobba hållbart och samtidigt fortsätta vara en plats för alla? Hur ska man ta sig hit och härifrån? I förlängningen kommer vi inte kunna ha bilar på Djurgården.

Samarbete och nätverk är ett verktyg för att möta gemensamma utmaningar. Kungliga Djurgårdens Intressenter driver bland annat en trafikgrupp med omgivande aktörer, som Djurgårdsfärjan. Alla säkerhetschefer har också ett nystartat nätverk för att dela kunskap med varandra.

Ny belysning

– Ibland upplevs Djurgården som traditionellt, men vi har vågat vara experimentella, säger Magnus Andersson, slottsfogde på Djurgårdsförvaltningen och ansvarig för belysningsarbetet. Vi vill att det ska bli snyggare och tryggare mellan Djurgårdsbron och Allmänna Gränd.

Han konstaterar att det är en balansgång att belysa en kunglig park:

– Det ska inte kännas som att man kliver in i Gröna Lund redan när man går över bron, utan koncepten ska komplettera varandra. Spektakulärt och stilfullt har varit vår ambition.

Fler broar

Ljuset är kopplat till ordinarie gatubelysning och ska lysa från höstlov till sportlov. Magnus Andersson presenterade även en nyhet om Folke Bernadottes bro, som är planerad att binda samman Norra och Södra Djurgården i höjd med Tekniska museet och Rosendals slott:

– Jag kan berätta att vi diskuterar förvaltningens budget nu, och förhoppningen är att det blir invigning av Folke Bernadottes bro 2019.

Enligt biträdande finansborgarråd Jan Valeskog finns även en vision om en gång- och cykelbro, eventuellt kopplad till Junibacken.

– Men det här är frågor som väcker starka känslor. Jag har jobbat med Slussen – jag säger inget mer. Det blir långa ledtider. Men klart är att vi måste ta frågorna om kommunikation och logistik på ännu större allvar.

En av medlemmarna i Kungliga Djurgårdens Intressenter är Björn Ulveaus, som förutom Pop House och Abba The Museum nu även äger Cirkus och fastigheten mellan Pop House och Gröna Lund. Han delar de övriga medlemmarnas stolthet över platsen:

– Ja, jag är så glad att vara del av detta. Jag åkte förbi Hyde Park i veckan och tänkte: Vad har väl Hyde Park som inte vi har? Ingenting! Men de har en sak: De är världsberömda. Och det kan vi också bli.