Annons

Tillväxtverkets rapport- så gick satsningen i Övre Norrland

zoom Malin Ylinenpää, Tillväxtverket
Malin Ylinenpää, Tillväxtverket
NYHETER. Så gick EU:s miljonsatsning på besöksnäringen i Övre Norrland.
Annons

Mellan 2014 och 2021 har EU:s regionalfond, tillsammans med lokal förvaltning och näringsliv, investerat drygt 4 miljarder kronor för utvecklande projekt i Norrbotten och Västerbotten. Programmets har haft som övergripande mål att minska skillnader i utvecklingsnivå mellan olika regioner i Europa, i Övre Norrlands fall har det ingått särskilda medel till att kompensera för utmaningarna som en glest befolkad region möter vad gäller sysselsättning och tillväxt.

Bland de områden som projekten har riktats mot sticker besöksnäringen ut, inte minst med tanke på coronapandemins utbredning under EU-programmets sista år som slog extra hårt mot just hotell, restaurang och aktivitetsföretag.

Tillväxtverket har undersökt hur den massiva insatsen har fallit ut och kommer nu med en rapport där projektens resultat ur ett större regionalt sammanhang analyseras.

Ungefär 360 miljoner kronor har riktats särskilt till besöksnäringen, berättar Malin Ylinenpää, programansvarig på Tillväxtverket. Från början var prioriterade områden affärsutveckling och regional samordning, men sedan pandemin slog till ställdes det om till två särskilda ansökningsomgångar som var specifikt riktade för att stötta företag i kris inom den extra utsatta besöksnäringen.

Hur har det gått, vilka lärdomar har man gjort avseende just besöksnäringen?

– Vi har sett att ansökningsförfarandet visat sig vara krävande, framför allt för nya aktörer, och några har behövt flera försök innan de lyckas få till en komplett ansökan. Vi kommer diskutera med regionala tillväxtansvariga om Tillväxtverket skulle kunna ha mer uppsökande verksamhet och fler ansökningsseminarier, exempelvis.

Finns något specifikt att satsa på i framtida program?

– Att underlätta infrastruktur i fler riktningar än nord–syd anser vi skulle stärka regionens konkurrenskraft och attraktionskraft, och både på kort och på lång sikt möjliggöra fler satsningar inom turism. Vårt geografiska område behöver öka helhetstänket när det gäller investeringar, här skulle en ökad samverkan med våra grannländer vara positiv för regionens utveckling.