Annons

Trakasserier i hotell- och restaurangbranschen kartläggs

zoom Syftet med forskningen är att ta fram kunskap för att<br />
 utveckla metoder för att hantera problemen, säger Kristina Zampoukos. Foto: Pressbild/Colourbox
Syftet med forskningen är att ta fram kunskap för att
utveckla metoder för att hantera problemen, säger Kristina Zampoukos.
Foto: Pressbild/Colourbox
NYHETER. Problemen med trakasserier samt hot om våld i hotell- och restaurangbranschen ska undersökas. Forskaren Kristina Zampoukos vid turismforskningsinstitutet Etour ska också ta reda på hur arbetsgivare kan arbeta mer preventivt.
Annons

De senaste åren har problemen med sexuella trakasserier inom hotell- och restaurangnäringen uppmärksammats, mycket tack vare #metoo-rörelsen. Men det har gjorts få studier av den psykosociala arbetsmiljön. Det blir det ändring på nu, när Kristina Zampoukos, doktor i samhällsgeografi på Mittuniversitetet i Östersund, ska titta närmare på olika typer av trakasserier i hotell- och restaurangbranschen.

– Det verkar vara ett stort problem i branschen, säger Kristina Zampoukos. Syftet är att ta fram kunskap som kan användas för att utveckla metoder för att hantera den här typen av problem, både när det har ägt rum men också preventivt.

Forskningsprojektet ”Bara en bagatell – eller? Att avnormalisera trakasserier och hot om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen” finansieras av AFA Försäkring och har beviljats drygt 3,7 miljoner kronor.

I projektet ska Kristina Zampoukos och hennes kollegor göra både enskilda intervjuer och gruppintervjuer med chefer, skyddsombud och anställda inom kök och servering, städning och reception och konferens. Dessutom ska de ta hjälp av en referensgrupp med representanter för Hotell- och restauranganställdas förbund och Visita.

– Vi tror att de kan hjälpa oss att hitta arbetsplatser som vi kan genomföra studien på och tänker att deras medlemmar har intresse av att följa projektet och ta del av resultaten. Vi hoppas även få med representanter för Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket i referensgruppen.

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Jag arbetade med ett projekt om personalrörlighet inom hotell- och restaurangbranschen för några år sedan. Under intervjuerna kom det fram mer än sådant som vi var specifikt intresserade av då. Sedan har jag flera studenter som har vittnat om problemen. Och när jag själv började läsa in mig på området insåg jag att det fanns några få internationella studier av den psykosociala arbetsmiljön inom hotell- och restaurangnäringen, men ingen svensk vad jag har kunnat hitta.

Projektet startar den 1 mars och ska pågå till och med februari 2022.