Annons

Tvist om tid kan ändra campingvärlden

zoom Pigge Werkelin håller inte med om att tidsgränserna leder till fler besökare.
Pigge Werkelin håller inte med om att tidsgränserna leder till fler besökare.
NYHETER. Hur länge får man bo på en campingplats? En segdragen tvist kring Farstanäs camping i Järna ska avgöras av mark- och miljödomstolen. Domslutet kan få betydelse för campingplatser på andra håll i landet.
Annons

Den gotländske entreprenören Pigge Werkelin har vänt sig till mark- och miljödomstolen för att få klarhet i frågan. Via sitt bolag driver han Farstanäs camping sedan 2010.

I våras fattade länsstyrelsen ett beslut som får stora konsekvenser för de boende på campingen, liksom för campingvärden. Beslutet innebär bland annat:

·      Alla långtidsuppställda husvagnar ska forslas bort från campingen.

·      Stugorna på området får hyras ut max två veckor till samma person.

Bakgrunden är att Farstanäs camping ligger i ett naturreservat och i ett strandskyddat område. 2011 kom länsstyrelsen fram till att stugor och andra anläggningar byggts i området utan bygglov – med kommunens goda minne.

Satte stopp för långtidsboende

I efterhand gav länsstyrelsen dispens från strandskydd och reservatsbestämmelser men ställde samtidigt en rad villkor, bland annat stopp för långtidsboende.

– Man ska inte privatisera området. Alla ska ha möjlighet att åka dit, säger Britt Forsén, miljöhandläggare vid länsstyrelsen i Stockholm.

Som långtidsuppställda räknas de husvagnar som stått där ”längre än en normal semesterperiod”, enligt länsstyrelsen utan att ange någon exakt tidsgräns i beslutet. En gräns på sex veckor har tidigare tillämpats i Stockholms län.

Överklagar beslutet

Pigge Werkelin har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen.

– Det skapar en osäkerhet med sådana här konstiga lokala regler, säger han.

Pigge Werkelin håller inte med om att tidsgränserna leder till att fler besöker området.

– Det blir mer folk om campingen är öppen året om.

Han vänder sig också mot andra delar av länsstyrelsens beslut:

– Det ska vara så låg standard i stugorna att ingen vill bo där. Samtidigt säger de att de vill ha mycket folk som möjligt till strövområdena.

När det gäller tidsgränserna har han fått ett visst stöd från Södertälje kommun. I ett yttrande skriver kommunen att husvagnar bör få stå uppställda en säsong, det vill säga mellan april och september. Stugor ska kunna hyras ut upp till sex veckor, enligt kommunen.

Vägledande exempel

Lars Isacson, vd på SCR Svensk Camping, konstaterar att tillämpningen av lagen skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

– Det vore oerhört positivt att få ett vägledande exempel, säger han.

Han tycker att länsstyrelsen agerar ”gammalmodigt” i fallet Farstanäs.

– Hur länge man bor på en campingplats förstår jag inte att man ska reglera överhuvudtaget.

Farstanäsmålet ligger nu hos mark-och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Något datum för dom är ännu inte spikat. Med normal handläggningstid skulle ärendet vara avgjort i slutet av september men målet är komplext och det kommer att krävas ytterligare tid.