Annons

Så kan destinationerna bli bättre på att möta gästernas behov

zoom Öland är en av de destinationer som de flesta skulle rekommendera, enligt undersökningen.  Colourbox, SNDMO
Öland är en av de destinationer som de flesta skulle rekommendera, enligt undersökningen. Colourbox, SNDMO
NYHETER. Vilka är de viktigaste egenskaperna för en semesterstad? Hur väl känner besökare till olika turistmål i Sverige, och vad vill de helst ha? Nu vet vi svaren och 29 svenska destinationer kan bli ännu bättre på besökarnöjdhet.
Annons

Destinationsnätverket SNDMO* med dess 29 medlemmar har genomfört en unik undersökning av besökares kännedom, preferenser och nöjdhet över den plats man har besökt eller planerar att besöka. Undersökningen ska fungera primärt som ett verktyg för destinationsutveckling, och som ett lokalt komplement till Tillväxtverkets statistik.

– En av våra viktigaste frågor är att arbeta för tillförlitliga och jämförbara mätningar, både kvantitativt och kvalitativt. Här har vi tagit ett samlat grepp och på så vis fått både ett brett underlag av respondenter och ett stort antal destinationer att jämföra oss med, säger Björn Fransson, ordförande SNDMO.

Hur kan resultaten gynna destinationerna?

– Vi arbetar alla med att både öka antalet besökare och stärka våra varumärken. Det här blir som en barometer som visar hur vi ligger till, vad vi har förbättrat men också vad vi behöver stärka upp, säger Björn Fransson och fortsätter:

– Samverkan i sig är också viktig. Svenska destinationer har ofta arbetat parallellt och sneglat på varandra. Här jobbar vi tillsammans, vilket inte bara skapar en helhet, utan det stärker även delarna.

Hur kan de använda sig av resultaten?

– Undersökningen ger oss en bra insikt i våra starka och svaga sidor. Men den visar också vad svenskarna tycker är viktigt när de besöker en destination, vilket gör att vi kan vässa vårt arbete med destinationsutveckling.

Kan undersökningen och dess resultat på något sätt bidra till att destinationerna attraherar fler besökare?

–Definitivt! Förutom att det förbättrar vårt utvecklingsarbete, fokuserar en del av undersökningen på hur våra potentiella besökare söker information.

Vad var mest överraskande med resultaten? 

– Sett till helheten var en positiv överraskning det starka intresset för att bo på hotell. Förr var ”hos släkt och vänner” ett mycket vanligt svar, men i vår undersökning svarade mer än dubbelt så många att de hellre skulle välja hotell. Glädjande var också att över 70 procent sade sig turista i Sverige minst en gång om året.

  *Swedish Network of Destination Managament Organisations.