Annons

Unikt avtal mellan Visita och HRF och 500 kronor mer i lön

zoom Avtalsrörelsen kulminerar i ny uppgörelse mellan HRF och Visita.
Avtalsrörelsen kulminerar i ny uppgörelse mellan HRF och Visita.
NYHETER. Efter flera veckors avtalsrörelse har Visita och HRF mötts i ett unikt avtal. Det ger 500 kronor mer i lön i månaden till en heltidsanställd. Samtidigt ökar ingångslönerna mer för de med kvalificerat yrkesarbete."Vår förhandling har varit ett helt nytt verklighetsbaserat sätt att arbeta gemensamt båda parter för att ta oss in i framtiden" säger Visitas vd Eva Östling.
Annons

Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF, har slutit ett avtal på elva månader som ger 500 kronor mer i månaden till en heltidsanställd. Det motsvarar märket på 2,2 procent. 

HRF:s krav inför avtalsrörelsen låg på 745 kronor, eller motsvarande 3,3 procent, i löneförhöjningar. Det var det högsta budet i årets avtalsrörelse. Industrifacken begärde 2,8 procent. Visita valde att inte gå ut med någon summa utan istället bemöta HRF:s krav. Visita ville hålla ingångslönerna nere för att kunna öka lönespridningen och premiera anställda med flera år i yrket.

– Nu har vi tagit ett första steg till att göra det möjligt med en lönekarriär i vår näring, säger Visitas vd Eva Östling. Det vi har gjort är stort: Vi har enats med HRF om att en större lönespridning är viktigt. Ingångslönerna ger därför mer till de med kvalificerade yrken.

Ingångslönerna höjs med 85 procent fav utgående lön för kvalificerat yrkesarbete respektive 78 procent för yrkesarbete. Avtalet medger också att 60 procent av det tillgängliga löneutrymmet fördelas individuellt lokalt. 

Framåtblickande diskussioner

När förhandlingarna inleddes ville HRF inskränka arbetsgivarnas flexibilitet och bland annat förändra reglerna kring schemaändringar. Så blir det inte.

– Vi har gjort förtydliganden vad gäller schemaläggande, men inga ändringar, säger Eva Östling.

Hon menar att diskussionerna mellan de båda parterna har varit konstruktiva.

– Det sätt som vi har diskuterat och förhandlat på är det moderna sättet att avtalsförhandla. Båda sidor har en tydlig avsikt att gynna vår näring och skapa de bästa förutsättningar för den att blomstra och bli av med avarter där kollektivavtal inte följs.

Gemensamt Framtidsråd

Visita och HRF ska arbeta gemensamt för att rekrytera fler medlemsföretag och inrätta ett Framtidsråd där HRF:s och Visitas ledning ska styra och fyra grupper ska arbeta med områdena kollektivavtal, där tillämpningen ska tydliggöras, långsiktig personalplanering och schemaläggning, kompetensförsörjning och hur dagens olika typer av yrkesutbildningar kan förbättras.

– Något liknande har aldrig tidigare funnits, säger Eva Östling. Vi ska också se hur vi kan attrahera fler till vår näring och hur vi ska arbeta med digitalisering. Vår förhandling har varit ett helt nytt verklighetsbaserat sätt att arbeta gemensamt båda parter för att ta oss in i framtiden. 

Tältet som kan bli sommarens marginalförstärkare

Tältet som kan bli sommarens marginalförstärkare

Glampingkonceptet blir alltmer populärt och inte undra på det. ”Med ett riktigt bra glampingtält känns det som att sova under bar himmel”, säger Ulf Waldekrantz, som representerar Nordisk på den svenska marknaden...