Annons

Urbaniseringen i fokus på Hotel market day

zoom Pandox vd Anders Nissen. Foto: Maud Lindholm
Pandox vd Anders Nissen. Foto: Maud Lindholm
NYHETER. Urbaniseringens betydelse för hotellsektorn. Det var temat när den 23:e upplagan av Pandox Hotel market day gick av stapeln på tisdagen.
Annons

Dagen inleddes med att hotellfastighetskoncernen Pandox ordförande Christian Ringnes hälsade de cirka 350 gästerna välkomna till ett fullsatt auditorium i Hilton Slussen i Stockholm. Christian Ringnes presenterade dagens tema: hur hotellsektorn ska bemöta den pågående urbaniseringen. Därefter lämnade han över scenen till Pandox vd Anders Nissen som slog fast:

– Urbaniseringen är en superhet megatrend.

Dagen bjöd på spaningar och insikter om hur städer utvecklas som affärsmetropoler och turistdestinationer och hur detta påverkar hotellsektorn. Frågor ställdes kring hur hotellsektorn ska bemöta de möjligheter och utmaningar som urbaniseringen innebär, om hotellsektorn är en del av lösningen och hur hotellsektorn deltar i urbaniseringen.

Jeremy Kelly, chef över fastighetskonsulten JLL:s Global Research Programme, pratade om hur olika städer bemöter de utmaningar som ställs när invånarantalet växer och trycket från turismen och affärsresandet samtidigt ökar.

Flera exempel på städer lyftes fram, bland annat Amsterdam och Nico Molder från Amsterdam Marketing berättade om stadens strategi för att locka fler besökare. Molder tog också upp problemet med överturism och hur detta lett till att nya regler införts i Amsterdam för att skapa en bättre miljö. Bland annat så har man infört ett förbud mot alla nya hotellbyggen i centrala Amsterdam, undantag görs för hotellkoncept som inte redan finns, berättade han.

Hur tänker Pandox kring städer där överturism upplevs som ett växande problem, som till exempel Amsterdam och Barcelona?

– Vi följer det noga men vi tror inte att hotellrummen är problemet. Tar du bort Airbnb har mycket av problematiken försvunnit., säger Anders Nissen

Under seminariedagen pekade Anders Nissen också på de tre stadstyper som hotellfastighetskoncernen definierat – internationella (till exempel London, New York och Singapore), regionala (till exempel Stockholm, Helsingfors och München) och inhemska (till exempel Birmingham, Karlstad och Jönköping).

– Vår slutsats är att behoven är olika i de olika kategorierna när det gäller livsstil och köpmönster. Hotellsektorn måste förstå hur den urbana dynamiken ser ut eftersom den lägger grunden för sektorns tillväxt, sa Anders Nissen.

Vad betyder urbaniseringen för hotellsektorn?

– Varje år flyttar 1,5 miljoner människor in i storstäder globalt. Det påverkar hotellbranschens fundament i form av utbud, typ av rum och servicenivåer.

Hur kommer hållbarhetsarbetet in i det här?

– Turistindustrin har ett stort ansvar för hållbarheten. Det är största utmaningen och viktigaste frågan för hela branschen och vi måste hitta lösningen. Pandox har höga ambitioner och investerar för att få ner energiförbrukning. Vi jobbar med hållbarhet i alla led.

Vilken typ av städer är viktigast för Pandox?

– De vi kallar för inhemska. Här är marknaden stabil. De här städerna är oftast underskattade i hotellsammanhang.

Vilken är dagens viktigaste insikt enligt dig?

– En viktig insikt är att städer måste ha en riktig plan för hur de jobbar med sin tillväxt inom besöksnäringen.

Satsa på take away till hemestern

Satsa på take away till hemestern

När fler semestrar på hemmaplan kan det bli trångt på de lokala restaurangerna. Därför bör du satsa på take away så att inga kunder behöver vända i dörren