Annons

Valutakursen boostar besöksnäringen

zoom Bra valutaläge för svensk besöksnäring.
Bra valutaläge för svensk besöksnäring.
NYHETER. Den svaga kronan betyder att Sverige blir ett billigare semesterland för utländska turister. Samtidigt blir utlandsresan dyrare för svenskar. Ett gyllene läge för den inhemska besöksnäringen alltså.
Annons

I Sundsvall förbereder man sig för ännu en intensiv turistsommar där besökare från Norge dominerar. Anna Borggren, affärsområdeschef för marknad på Näringslivsbolaget, den enhet som bland annat har hand om turistbyrån och besöksnäringsfrågor i Sundsvalls kommun, ser att valutan har effekter på turistnäringen, men hon tror samtidigt att det jämnar ut sig över tid.

– Norska turister kommer främst hit för att sola, bada och shoppa. Jag tror definitivt att valutakursen spelar roll när resandet är kopplat till konsumtion, säger Anna Borggren.

Hon tror även att valutakursen kan vara viktig för impulsresor.

– I de fallen tittar man nog mer på var man kan få mest för pengarna och då kan valutakursen få stor betydelse. Men om man länge har velat åka till exempelvis Rom för den historiska upplevelsen, då åker man nog dit oavsett valutakursen, säger Anna Borggren.

Analys visar sambandet

Att det finns ett samband mellan valutakurser och turism visar en analys som Visita genomfört. Man har jämfört valutakursernas utveckling för några av de största valutaområdena med antal rapporterade gästnätter på svenska hotell. Resultatet visar på ett nära samband mellan en svagare krona och fler gästnätter från utländska besökare.

– Det är tydligt att stora förändringar i valutakursen har betydelse över tid, säger Björn Arnek, branschekonom på Visita.

Han lägger till att många andra faktorer naturligtvis spelar roll för hur antalet gästnätter utvecklar sig, men tycker ändå att sambandet med valutakurserna är intressant.

Analysen är gjord över en tioårsperiod mellan 2008 och 2017. Den innefattar valutor från de områden som står för 75 procent av alla gästnätter på svenska hotell: euron, den amerikanska dollarn, den norska kronan, det brittiska pundet, den ryska rubeln och den schweiziska francen. Datan för euron innefattar även den danska kronan, då den är knuten till euron. Den svenska kronan används som referens.

Sammanställningen av sambandet mellan förändringar i växelkursen för olika valutor och antal hotellnätter bygger på information från Tillväxtverket och Riksbanken. Den finns med i en rapport som heter Hotellmarknadens konjunkturläge. Analysen och rapporten kommer från Visita.

Schweiz står för den största ökningen. Under analysens tidsperiod har valutan stärkts med cirka 45 procent gentemot den svenska kronan. Under samma tid har antalet gästnätter från schweizis­ka besökare ökat med omkring 110 procent. För Ryssland är situationen den omvända. Den ryska valutan har försvagats gentemot kronan med cirka 45 procent och antalet gästnätter har minskat med ungefär lika mycket.

– De områden som inte har haft en stor förändring i sin valutakurs har i princip haft samma ökning som de inhemska gästnätterna. Det visar ett relativt starkt samband, säger Björn Arnek.

Analysen är mycket intressant tycker Caroline Strand, vd för Visit Stockholm.

– All information som bidrar till våra insikter om hur vi kan öka intresset för Stockholm hos olika mål­ grupper är viktig för oss.

Caroline Strand säger att de själva inte arbetar specifikt med valutakursinformation i dagsläget, men att de ska studera analysen. Det finns potential för att den kan vara ett bra komplement till det arbete de redan gör gällande målgruppsinsikter och olika kampanjer.

Inför sommaren konstaterar hon att tillströmningen av kryssningsfartyg fortsätter att öka till Stockholm. Hon kan också se en ökning av besöka­ re från USA, medelhavsländerna och Indien.

– USA har tagit över andraplatsen från Storbritannien och ligger efter Tyskland, säger Caroline Strand.

Nya flyglinjer bidrar

Hon ser det ökade antalet flyglinjer till Stockholm som det största skälet till att antalet internationella besökare fortsätter att stiga. Bland annat så finns det nu direktflyg mellan Stockholm och New Delhi i Indien och nu i juni startar en direktlinje mellan Stockholm och Shanghai. Sedan ökar också antalet budgetflyglinjer.

– Stockholm är ingen budgetdestination men om resan hit blir billigare ökar chansen att man på kortare varsel tar beslut om att åka hit och ta del av alla unika upplevelser som vi erbjuder. Och där kan ju även valutakursen spela en roll, säger Caroline Strand.