Annons

”Vi får aldrig sluta prata om det”

zoom Visita har fåttstort gensvar på sitt upprop<br />
 #nolltolerans i samband med metoo-rörelsen.   Foto: Colourbox
Visita har fåttstort gensvar på sitt upprop
#nolltolerans i samband med metoo-rörelsen.
Foto: Colourbox
NYHETER. I kölvattnet av metoo-rörelsen startade Visita det egna uppropet #nolltolerans. Det var hösten 2017. Ett år senare hålls dialogen fortfarande vid liv.
Annons

– Sexuella trakasserier är aldrig okej på en arbetsplats, varken mellan kollegor eller gäster. Vi får aldrig sluta prata om det, säger Antje Dedering, chefsjurist på Visita.

När metoo-rörelsen drog igång hösten 2017 trädde många kvinnor och icke binära fram och vittnade om förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatser och olika upprop startades inom olika branscher. Visita drog igång #nolltolerans specifikt för besöksnäringen, och nästan 900 medlemsföretag skrev under uppropet för att påvisa ett aktivt ställningstagande.

– I samband med att företag skriver på medlemskap i Visita förbinder de sig till de etiska reglerna, där alla typer av trakasserier är oacceptabla. Uppropet var mer ett manifest, ett klart och tydligt ställningstagande för att visa att just sexuella kränkningar aldrig någonsin är okej, säger Antje Dedering.

Stort gensvar

Tack vare det enorma gensvaret från medlemmarna höll Visita under våren 2018 seminarier för alla medlemmar, där frågor om sexuella trakasserier och hur de kan motverkas diskuterades.

– Det var ett extremt stort engagemang redan från start. Vi har varit runt om i landet och hållit i seminarier om sexuella trakasserier, vilka skyldigheter man har som arbetsgivare och hur man kan arbeta förebyggande. Vi har diskuterat lagar och regler, men också ledarskap och sådant som har en enorm inverkan på arbetsmiljön. Alla är överens om att det här tankesättet är något som alltid ska vara aktuellt på arbetsplatserna, inte bara något som finns där i periferin.

Håll diskussionen vid liv

Det stora engagemanget i frågan ledde till att Visita även blev inbjudna att föreläsa och delta i andra organisationer och företags seminarier och samtal.

– Vi har deltagit på flertalet konferenser och föreläsningar och berättat om vårt arbete och om hur man kan jobba. Det känns väldigt bra att kunna vara framstående i frågan.

Att diskussionen kring sexuella trakasserier inte dör ut är väldigt viktigt, säger Antje Dedering:

– Vi har fortfarande en konstant dialog med våra fackliga motparter, som ett arbetsmiljöråd ungefär. Det är ett gemensamt intresse att sådant här inte ska förekomma någonstans i branschen, och det finns inga motstridiga åsikter eller intressen i ett sådant samtal, utan det är viktigt att vi jobbar tillsammans. Sexuella trakasserier kommer aldrig att accepteras.