Annons

”Vi har kommit framåt men kan inte luta oss tillbaka”

zoom Foto: Besöksliv
Foto: Besöksliv
NYHETER. Arbetsmiljön i svenska restauranger har blivit bättre sedan Me too, men för att attrahera och behålla kompetens måste detta vara en fortsatt prioriterad fråga hos restaurangerna, säger en enad panel under Gastro Summit.
Annons

Under mat och restaurangmässan Gastro Summit på onsdagen lyftes frågan om hur det egentligen ser ut med arbetsmiljön i de svenska restaurangköken idag. I en paneldiskussion mellan krögaren Stefan Ekengren, kocken och Årets Kock-representanten Louise Johansson, och Antje Dedering från Visita, gled diskussionen snabbt in på jämställdhet och kompetensförsörjning.

– Utifrån ett kvinnligt perspektiv har jag tidigare upplevt en tuff arbetsmiljö, det är mycket grupptryck i köken, och man vill vara inkluderad och passa in så därför följer man med i jargongen, säger Louise Johansson om hennes upplevelser i restaurangkök tidigare under sin karriär.

Men sedan hösten 2017 och Me too-rörelsen har hon märkt av en förändring.

– Man har börjat säga ifrån på ett annat sätt idag, och männen vågar ta tydligare ställning, säger Louise Johansson.

Från Visitas håll är jämställdhet och social hållbarhet högt prioriterade frågor. Där ser man en tydlig koppling mellan dessa och kompetensförsörjningen, som är en av de största utmaningarna för hela restaurangnäringen.

– Det är väldigt viktigt att förstå att ska kan attrahera kompetens och få personalen att utvecklas och stanna, så måste man som arbetsgivare jobba med social hållbarhet och arbetsmiljöfrågor. Det är också väldigt viktigt att hålla dessa frågor levande, de måste ligga högt på dagordningen och inte fastna i ett dokument, säger Antje Dedering.

Har ni sett någon skillnad i hur era medlemmar jobbar med dessa frågor?

– Vi ser tydligt att allt fler jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågor och hållbarhet på alla sätt, inte minst genom de förfrågningar vi får in om rådgivning och utbildning.

Kompetensbristen beror delvis på att färre kvinnor söker sig till hotell- och restaurangköken, trots att lika många kvinnor som män utbildar sig.

– Kvinnor tar inte samma skit idag, de drar om det inte är en bra arbetsmiljö och bra förhållanden, säger Stefan Ekengren som driver restaurangen Hantverket i Stockholm.

På Visita startade man i samband med Me too uppropet #Nolltolerans där medlemsföretagen uppmanades att skriva under för nolltolerans mot alla former av kränkningar, ett initiativ som fick positivt gensvar.

– Vi träffar oerhört många arbetsgivare och företag inom näringen och tar fortfarande alltid tillfället att prata om hållbarhetsfrågorna, i synnerhet den sociala hållbarheten då den är så tydligt förknippad med kompetensförsörjningen. Vi ser att väldigt många fler jobbar med frågan idag, säger Antje Dedering.

Har ni kommit någon vart?

– Ja vi har kommit framåt, men vi får inte luta oss tillbaka, utan måste fortsätta att jobba framåt tillsammans med våra medlemmar.