Annons

McDonalds vill göra skillnad med sin storlek

zoom
"Våra gäster förväntar sig att vi ska bidra till ett mer hållbart samhälle" Foto: McDonalds
NYHETER. När McDonalds publicerar sin första hållbarhetsrapport ligger fokus på att kunna erbjuda gästen mer variation och fler alternativ till rött kött. ”Våra gäster vet inte om allt vi gör”.  
Annons

I rapporten presenterar McDonalds sin nya hållbarhetsstrategi, där man bland annat lyfter fram att valfrihet och bra råvaror är de största drivkrafterna bakom hamburgerkedjans meny, och ambitionen att alla ska kunna göra bra val utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Från och med 2019 ska gästerna ha möjlighet att välja mellan kött, kyckling, fisk och vegetariskt i alla menyer, och 2020 är målet att hälften av McDonalds protein ska komma från andra alternativ än nötkött.

McDonalds har enligt egen uppgift över 400 000 gäster varje dag, och vill genom sin storlek och därigenom möjlighet att påverka, göra skillnad, enligt McDonalds presschef och miljöchef Henrik Nerell.

– Det är första året som vi publicerar en helt egen hållbarhetsrapport men vi har i flera år, som medlemmar i Hagainitiativet, redovisat vår klimatpåverkan i Hagainitiativets klimatbokslut. Vi gör, utöver det, en europeisk rapport som vi använder internt för att följa upp viktiga framsteg och utveckling inom klimatarbetet, säger Henrik Nerell i en mejlkonversation.

 Vad är syftet och målet med årets rapport Stora nog att göra skillnad?

– Vi har en lång och stolt historia av samhällsengagemang och miljöarbete, men våra gäster känner inte till allt vi gör. Vi tar de här frågorna på största allvar och syftet med rapporten är att berätta om vårt arbete samt hur vi ser på hållbarhet och hur vi prioriterar våra insatser.

 Säg något ur rapporten som du tror att era gäster inte vet om idag.

– Jag tror att många inte känner till att vi är restaurangbranschens största inköpare av svenskt nötkött, och att vår vision är att kyckling, fisk och vegetariskt ska utgöra 50 procent av vårt protein till 2020.

Erat hållbarhetsarbete ska utgå från en modell som presenteras i rapporten, hur ska ni jobba med den?

– Modellen Gör det goda valet enkelt är grunden i vår hållbarhetsstrategi med fokusområdena Mat, Människor och Miljö. Den är en överskådlig modell för att sortera vårt hållbarhetsarbete både när vi kommunicerar om hållbarhet externt men också för vårt interna arbete, när vi prioriterar våra insatser framåt.

På vilket sätt gagnar det gästerna att McDonalds publicerar en hållbarhetsrapport?

–Vi vet att hållbarhetsfrågor är viktigt för många av våra gäster och för de som vill veta mer om hur vi arbetar med de här frågorna har vi nu en hållbarhetsrapport. Våra gäster förväntar sig att vi ska bidra till ett mer hållbart samhälle, och då måste de få veta hur vi arbetar, vilka mål vi har och hur vi vill nå dem. Det gagnar alla att vi och många andra företag är engagerade i frågor som rör samhällsutvecklingen.

 Vad är det viktigaste McDonalds i Sverige gör för miljön?

– Det är svårt att peka ut en enskild aktivitet – men vår ambition som Sveriges största restaurangkedja är att göra positiv skillnad genom vår storlek.