Annons

”Vill se ett system som funkar allmänt för restauranger”

zoom  Stefan Lundin, Visitas chefsjurist, vill se ett system med vaccinationsbevis som funkar allmänt för restauranger. Foto: Colourbox/Visita
Stefan Lundin, Visitas chefsjurist, vill se ett system med vaccinationsbevis som funkar allmänt för restauranger. Foto: Colourbox/Visita
NYHETER. Visita föreslår att regeringen ska förbereda ett vaccinationsbevis som vid behov kan användas av samtliga restauranger. – Då kan vi undvika de begränsningar vi haft tidigare och som inte varit bra, säger Visitas chefsjurist Stefan Lundin.
Annons

Från och med den 1 december blir det krav på vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över hundra deltagare. Restauranger är undantagna från kravet om det inte äger rum en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning där. Visita vill nu att det ska förberedas en möjlighet för restauranger generellt att införa ett vaccinationskrav för gästerna om det skulle visa sig nödvändigt framöver.

– Vi vill se ett system med vaccinationsbevis som funkar allmänt för restauranger. Detta för att undvika de begränsningar vi haft tidigare, säger Stefan Lundin.

Medan Sverige idag har en låg smittspridning ökar den snabbt i flera andra europeiska länder med hårda restriktioner som följd. Regeringen har flaggat för att den är beredd att införa nya åtgärder vid ökad smitta och har gett Folkhälsmyndigheten i uppdrag att ta fram ett underlag före månadsskiftet. Inför risken att besöksnäringen drabbas av nya restriktioner har Visita vänt sig till regeringen med förslaget om vaccinationsbevis för restauranger.

Men flera saker behöver vara på plats för att ett system vaccinationsbevis för restauranger ska kunna sjösättas, enligt Stefan Lundin:

– Det krävs någon form av reglering och vi vet att Folkhälsomyndigheten tittar på det här. Det behövs också ett system så att man kan skanna vaccinationsbeviset på ett enkelt sätt.

Fram tills det dramatiska regeringsskiftet hade Visita ännu inte fått något svar från regeringen. Dröjer det för länge med nya regler finns risk för negativa konsekvenser, enligt Stefan Lundin.

– Vi behöver ha det här på plats så snart som möjligt.

Regeringen har också föreslagit att covid-19-lagen och serveringslagen – där möjligheten att införa restriktioner regleras – förlängs till den sista maj 2022. Samtidigt föreslås vissa förändringar i reglerna. Möjligheten för regeringen att stänga serveringsställen avskaffas.

Stefan Lundin har inga invändningar mot förlängningen men betonar:

– Inga regler ska finnas kvar längre än vad som är nödvändigt.