Annons

Visit Sweden får utökat uppdrag

zoom Foto: Visit Sweden
Foto: Visit Sweden
NYHETER. Statliga Visit Swedens uppdrag går ut på att marknadsföra Sverige internationellt mot utländska turister. Men nu har marknadsföringsbolaget fått 20 miljoner för att få fler svenskar att upptäcka hemlandet.
Annons

På måndagen meddelade regeringen att man tilldelar Visit Sweden 20 miljoner kronor i anslag för att i skuggan av coronapandemin, marknadsföra Sverige mot svenskar och därigenom få fart på besöksnäringen.

–Uppdraget är en oerhört viktig och välkommen satsning från regeringens sida och vi inleder arbetet med åtgärder och insatser för 2021 så snart som möjligt. Vi ser uppdraget som en viktig del av Visit Swedens fortsatta arbete, säger Visit Swedens vd Ewa Lagerqvist.

Visit Sweden har tidigare flaggat för att man gärna tar sig an uppdraget att marknadsföra Sverige, inte bara mot utländska marknader utan även inom landets gränser.

– Vi vill bibehålla intresset för Sverige bland de svenskar som i sommar valde att semestra här hemma. Men vi ska ju som statlig, nationell verksamhet alltid utgå ifrån Sverige som en destination och på ett övergripande och generellt sätt marknadsföra och kommunicera så att intresset för just Sverige förstärks, säger Ewa Lagerquist.

– Vi både vill och kommer att behöva samverka med olika turistregioner kring detta, men exakt hur är som sagt inte klart. Värt att notera är ju att det utökade uppdraget att marknadsföra Sverige som turistmål för svenskar, kommer till viss del även innebära att vi når personer i våra grannländer inom samma målgruppssegment.

Vad föranledde regeringens beslut – hade ni fört diskussioner tidigare om detta?

– Vi har tidigare fått frågor från våra ägare kring marknadsföring av Sverige för inhemsk turism, något som vi så klart är positiva till. Vi har även diskuterat detta med representanter från svensk besöksnäring.

Hur ska pengarna användas konkret?

– Det är lite tidigt att säga. Vi har ju precis fått veta detta. Regeringen ska formellt fatta beslut i december och sedan gäller uppdraget för detta arbete under år 2021.

Hur mycket räcker 20 mkr till?

– Det beror ju på hur effektivt arbetet görs och på de samverkaneffekter som kan uppnås eftersom vi till exempel till viss del redan känner till den primära målgruppens behov och beteenden.

Satsningen ska komplettera den kommunikation som göra idag inom Sveriges olika turistregioner. Exakt hur pengarna ska användas är dock för tidigt att säga, enligt Visit Sweden.