Annons

Visit Sweden slutar marknadsföra Sverige i Norden

zoom Visit Sweden inleder nu fackliga förhandlingar för att under 2020 avveckla verksamheten i Norge och Danmark. Foto: Visit Sweden/Colourbox
Visit Sweden inleder nu fackliga förhandlingar för att under 2020 avveckla verksamheten i Norge och Danmark. Foto: Visit Sweden/Colourbox
NYHETER. Visit Sweden prioriterar om marknadsföringen av Sverige på utländska marknader. Fokus framöver blir på Europa och långväga marknader medan man lägger ned marknadsföringen i Norge och Danmark.
Annons

Med start från 2020 ska Visit Sweden lägga större kraft på marknadsföring av Sverige i länder med stor tillväxtpotential.

Visit Swedens omprioriteringar är kopplade till att regeringens anslag inte blev så högt som man hade förväntat sig.

– Vi får ett anslag på 104, 6 miljoner kronor, vilket är lägre än vad vi hade hoppats på och som har blivit lägre vartefter som. Då gäller det att vi ser över hur vi bäst använder de pengar vi har att röra oss med, säger Visit Swedens vd Ewa Lagerqvist.

Hur resonerar ni?

– Vi har hamnat i en situation där vi måste välja. Då har vi valt att satsa på marknader där vi vet att kommunikationen av Sverige och de statliga pengarna gör mest nytta.

De marknader som prioriteras är de lite längre bort som Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, USA, Kina och Indien.

– Det är fortfarande oerhört viktigt att Sverige syns även i Danmark och Norge, men danskar och norrmän har betydligt mer insikt i vad Sverige har att erbjuda än till exempel amerikaner. Vi måste koncentrera oss på de marknader där övergripande Sverigekommunikationen behövs mest.

Det blir besöksnäringen själv som i fortsättningen får ta ansvar för marknadsföringen av Sverige i Danmark och Norge. Visit Swedens ambition är att stötta besöksnäringen så mycket de kan, samt att även framöver leverera analyser och insikter.

Hur känner ni över att ni inte fick tillräckligt med pengar för att kunna marknadsföra Sverige på fler marknader?

 – Vi hade blivit glada över mer pengar, men samtidigt förstår vi att skattepengarna behövs även på andra ställen och då får vi fokusera på vad vi kan göra md det vi har, säger Ewa Lagerqvist.

Näringsminister Ibrahim Baylan har ju sagt att Sverige borde bli ännu kaxigare i sin marknadsföring, känns området inte nedprioriterat när ni trots detta får mindre pengar än tidigare?

– Jag som vd skulle gärna se att man, samtidigt som man talar om att man tycker att marknadsföring av Sverige är viktigt, också vill lägga mer pengar på det, det måste jag säga.

Visit Sweden inleder nu fackliga förhandlingar för att under 2020 avveckla verksamheten i Norge och Danmark.

– Det är ett mycket tråkigt besked att ge till våra uppskattade kollegor i Oslo och Köpenhamn, men det är ett strategiskt val vi måste göra.