Annons

Visita: ”Det är de som drabbas när restriktionerna träffar branschen”

zoom Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita. Foto: Visita/Colourbox
Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita. Foto: Visita/Colourbox
NYHETER. En ny rapport från Trygghetsfonden TSL visar att nya grupper blir uppsagda under pandemin. Kvinnor, unga och storstadsbor drabbas hårdare när restriktioner slår mot hotell- och restaurangbranschen. "Det här är konsekvensen när stöd inte når fram", säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita.
Annons

En rapport från Trygghetsfonden TSL för första kvartalet i år visar att nya grupper blir uppsagda under pandemin. De som i högre grad än tidigare har drabbats av uppsägningar är kvinnor, unga och storstadsbor. Förklaringen är att restriktionerna framför allt har drabbat handeln samt hotell- och restaurangbranschen – branscher med hög koncentration till just storstäder och där många unga samt kvinnor arbetar.

– Det är de här grupperna som drabbas av restriktioner som träffar branschen och stöd som inte når fram. Den här statistiken visar det väldigt tydligt. Det blir bara värre för varje dag som går och för varje person som förlorar jobbet, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita.

Rapporten visar att hotell- och restaurangbranschen har haft 24 gånger fler uppsagda än normalt under pandemin, vilket för första gången resulterat i ett högre inflöde till Trygghetsfonden TSL än från industrin.

Viktig samhällsnyttig funktion

Under det senaste året har 12 500 uppsagda kvinnor anmälts till Trygghetsfonden TSL – det är fler än under de tre föregående åren tillsammans. Kvinnor utgör mer än hälften av de uppsagda inom hotell- och restaurangbranschen. Det kan jämföras med cirka 20 procent kvinnor från industrin.

När det gäller de unga visar rapporten att nästan var fjärde person som berättigades stöd under första kvartalet var i åldersgruppen 20–29 år. Av det totala inflödet under perioden bestod nästan 50 procent av personer under 40 år.

– Vår näring har en viktig samhällsnyttig funktion genom att anställa flest unga, utlandsfödda och lågutbildade. De grupper som är svagast på arbetsmarknaden och riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Det är den mest kostsamma formen av arbetslöshet, både socialt och ekonomiskt, säger Thomas Jakobsson.