Annons

Visita: ”Ett enormt bakslag”

zoom Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn.
Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn.
NYHETER. Tillväxtverket backar från sin tidigare tolkning gällande semester och korttidsstöd, vilket innebär att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet. ”Vi kommer givetvis att agera”, säger Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn.
Annons

Tillväxtverket har i sin rådgivning tidigare gått ut med att intjänad och betald semester ska ses som närvaro och att stöd för korttidsarbete kan utgå under semester. Denna lagtolkning har Tillväxtverket gått ut med sedan den 7 april 2020.

Nu drar Tillväxtverket tillbaka sin tolkning och skriver på sin hemsida att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet. Verket skriver vidare att det ska återkomma med besked om hur detta kommer att påverka de företag som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod.

Betald semester kommer alltså att ses som frånvaro och ej ge grund för stöd. Vad innebär detta för Visitas medlemmar?

– Företagen har utgått och planerat sin idag mycket påfrestande situation utefter den information som Tillväxtverket haft tidigare. Den här ändringen kommer att sätta mångas ekonomi på spel, säger Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn.

Tillväxtverket ändrar alltså tillbaka till den tolkning som var innan den 7 april och följer därmed egentligen vad som står i lagen om korttidsarbete. Torbjörn Granevärn finner det mycket märkligt att en myndighet först går ut brett med en ändring och bedömning utan att ha belägg för den, bara för att efter en och en halv månad dra tillbaka den.

– Det var redan tidigare svårt för företag inom vår bransch att veta hur länge de har resurser att driva sin verksamhet, då vi inte vet hur länge pandemin och dess påverkan på såväl branschen som samhället kommer att fortgå. Att då från en dag till en annan får helt nya förutsättningar och inte längre kan räkna med ett ekonomiskt stöd för en hel månad blir ett enormt bakslag.

Kan man inte bara skjuta på att lägga ut semestern och låta personalen jobba istället, då kommer ju stödet att utgå?

– Nej, semesterlagen gäller alltjämt. Har ett företag beslutat om semester för anställda så gäller denna och kan inte ensidigt tas tillbaka. Lagt kort ligger brukar man säga. De anställda har enligt lag rätt till fyra veckors sammanhängande semester, om man inte är överens på individnivå om något annat.

Hur ska man göra nu, kan man lita på vad som står på Tillväxtverkets hemsida?

– Det är en bra fråga. Det finns andra tolkningar där Tillväxtverket har gått längre än vad lagen säger och givetvis finns det risk att myndigheten kan svänga i andra frågor också. Vi hoppas att arbetsmarknadens parter i så fall blir informerade och rådfrågade innan någon sådan ändring görs. Den här ändringen kom ytterst olyckligt och utan någon som helst dialog om vad det kommer att innebära.

Vad kommer Visita att göra men anledning av detta?

– Vi kommer givetvis att agera. Såväl Tillväxtverket som Regeringen och de politiska partierna kommer att informeras om vår syn på myndighetens hantering och hur detta riskerar många företag som redan är i ett extremt utsatt läge, säger Torbjörn Granevärn.