Annons

Visita: ”HRF:s löneförslag hämmar näringen”

zoom Visitas förhandlingschef Antje Dedering och vd Eva Östling.
Visitas förhandlingschef Antje Dedering och vd Eva Östling.
AVTAL2017. Idag växlade Visita och Hotell- och restaurangfacket yrkanden i den pågående avtalsrörelsen. HRF vill se löneökningar på närmare 3,1 procent. De vill frångå principen att industrin sätter ett kostnadstak. Det kommer inte Visita att acceptera.
Annons

För att besöksnäringen ska kunna fortsätta skapa jobb för unga och utlandsfödda kan inte ingångslönerna öka så mycket mer anser Visita. Sedan 2000 har ingångslönerna för anställda inom besöksnäringen ökat med 80 procent och stadigt mer än genomsnittslönerna. Det har bidragit till att lönespridningen har minskat. Visita vill att arbetsgivarna ska kunna premiera de som stannar i näringen.

– Det är inte rätt att en medarbetare med lång erfarenhet idag tjänar obetydligt mer än en medarbetare som aldrig tidigare har jobbat, säger förhandlingschef Antje Dedering.

HRF vill istället införa något de kallar ett proffstillägg, för medarbetare som arbetat länge på samma företag.

– Det skulle vara ytterligare en generell pålaga. Vi vill kunna sätta individuella löner, säger Visitas vd Eva Östling. Det är just att belöna proffs som vi vill göra – men det är inte anställningstiden som sådan som gör någon till ett proffs.

Motor för hela landet

Avtalet berör ungefär 100 000 arbetare i besöksnäringen. En dryg tredjedel av alla anställda i besöksnäringen är utlandsfödda, nästan en tredjedel är under 25 år. En femtedel av alla nya jobb som har skapats i Sverige sedan 2007 är inom besöksnäringen.

– Många får sitt första jobb genom våra medlemmar och besöksnäringen är en jobb- och integrationsmotor. Vår näring erbjuder jobb åt många som inte har någon tidigare erfarenhet, men ska näringen fortsätta kunna göra det måste höjningen av ingångslönerna bromsas, säger Eva Östling.

Hon påpekar att besöksnäringen går riktigt bra sett till omsättning, men marginalerna har bara ökat marginellt.

– Eftersom besöksnäringen är personaltät är den dessutom mycket känslig för kostnadsökningar. När arbetsgivaravgifterna för unga har tredubblats är det klart att det märks och näringen kan bara möta det med antingen höjda priser, som drabbar gästerna, eller minskat antal anställda.

Behov av flexibilitet

HRF vill även inskränka möjligheterna för arbetsgivare att använda visstidsanställningar. Bland annat vill HRF att Allmän visstid, AVA, används restriktivt och bara då det finns objektiva skäl.

– Besöksnäringen är en näring som i hög grad präglas av stora variationer vad gäller efterfrågan. Vi behöver finnas där när gästerna är där, det är den verklighet vi lever i. Och då måste vi hitta möjligheter för det, för näringen skulle inte fungera utan flexibilitet, säger Antje Dedering. 

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

När Amet & Partners och italienska världsaktören La Bottega slår sina påsar ihop bildas en ny jätteaktör. AMEGA LAB har som mål att omdefiniera upplevelsen av bekvämligheter