Annons

Visita: ”Inte enkelt, men smittskyddet är viktigast”

zoom
NYHETER. Under söndagen stängde fem restauranger i Stockholm som ett resultat av att man inte tagit tillräckligt hänsyn till Folkhälsomyndighetens trängselregler. ”Vissa har svårt att få reglerna att fungera i praktiken, men alla måste hjälpas åt, även gästerna”, säger Visitas chefsjurist Stefan Lundin.
Annons

Inrikesminister Mikael Damberg uppmanade i förra veckan till intensifiering av inspektioner av restauranger, barer och kaféer för att kontrollera att de håller reglerna för att undvika trängsel och smittspridning .

Krogar som inte följer reglerna får en anmärkning. Vid ytterligare en anmärkning rapporteras de och kan tvingas stänga.

Under söndagen stängdes fem Stockholmskrogar med omedelbar verkan av Smittskydd Stockholm eftersom de brutit mot Folkhälsomyndighetens smittskyddsregler.

Hallå där Stefan Lundin, chefsjurist på Visita, vad säger du om att restaurangerna kritiserats och i vissa fall fått stänga för att de har för trångt på uteserveringarna?

– Jag känner inte till omständigheterna i de enskilda fallen, men detta visar ju vikten av att följa de regler och rekommendationer som myndigheterna hänvisar till nu. Det är säkerligen inte helt lätt att få det att fungera – men om det blir för trångt och tätt mellan gästerna så väger smittskyddsskälen över.

 Är Folkhälsomyndighetens regler för vad som gäller otydliga?

– Visita har regelbundet informerat medlemsföretagen om vilka regler som gäller och vad man måste tänka på nu. Det huvudsakliga budskapet om man ska förenkla är ju att se till att glesa ur och verka för att hålla rimliga avstånd mellan gäster och på så sätt motverka smittspridningen.

–Sedan har det ju nämnts lite olika avståndsangivelser i olika sammanhang, men där är det viktigt att även lyssna på myndigheterna lokalt och följa deras råd och riktlinjer om man är osäker.

Vad har ni fått för respons från era medlemmar kring trängselreglerna, upplever man dem som svåra att följa?

–Vi har fått en hel del frågor om vad som gäller och vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och riktlinjer, den information som ges av regionernas smittskyddsläkare och på lokal nivå kommunens information. I vissa fall upplevs det som svårt att få det hela att fungera i praktiken, det krävs ju också att gästerna accepterar läget och gör sitt för att undvika trängsel.

– Men vi ska komma ihåg att det i de allra flesta fall tycks ha fungerat väl. Det är också den bild myndigheterna ger i den dialog vi har med dem. Så på det hela taget är känslan att restaurangerna tar sitt ansvar och får det att fungera.

Gäller samma regler på uteserveringar som inomhus och vilken är den viktigaste åtgärden skulle du säga?

– Ja, det är samma regler som gäller på uteserveringen och inne i restaurangen.

– Det finns ju flera delar som är viktigt i detta, bland annat att inte tillåta att gäster står i baren med sin dryck eller sin mat utan de måste sitta ned när de äter eller dricker. Köbildning och trängsel ska undvikas.

– Mycket handlar också om hur man utformar möblemanget, det gäller till exempel att se till att det är större avstånd mellan borden än vanligt och en effekt av det är förstås att det inte går att ta in lika många gäster som under normala förhållanden.

Har du några andra tips till era medlemmar för att göra det enklare att följa reglerna?

– Människors hälsa går först i denna svåra tid och vi har en hel del tips och råd om hur man kan följa reglerna på Visitas webb. I förra veckan publicerade vi ett nyhetsbrev för medlemsföretagen med frågor och svar på detta område. Ta gärna del av den informationen.

– Även Folkhälsomyndigheten har en hel del information på sin webb som är bra att ta del av. Sedan är det ju kommunerna som står för tillsynen på restaurangerna så vi uppmanar företagen att lyssna på deras råd och hålla dialog med kommunerna om lämpliga åtgärder i det enskilda fallet.