Annons

Visita: ”Jobbtillväxten dröjer om inte marknadsföringen stärks”

zoom Visitas vd Jonas Siljhammar. Foto: Visita
Visitas vd Jonas Siljhammar. Foto: Visita
NYHETER. Regeringen satsar 100 miljoner kronor på besöksnäringen som en del av investeringar på landsbygden. 20 miljoner kronor tillfaller Visit Sweden. Men pengarna kommer inte att täcka det stora behovet, menar Visitas vd Jonas Siljhammar.
Annons

När regeringen lade fram sin budgetproposition för 2022 presenterades ett särskilt investeringsprogram för landsbygden. Som en del av paketet satsas 100 miljoner kronor på besöksnäringen, pengar som bland annat ska användas till att skapa jobb, öka tillgängligheten och utveckla hållbarhetsarbetet.

I summan ingår även 20 miljoner kronor till Visit Sweden för att fortsätta marknadsföra turismen i Sverige. Uppdraget gäller också den inhemska marknaden, som blivit allt viktigare under den långvariga pandemin.

Jonas Siljhammar är nöjd med att Visita fått gehör för sina tidigare uppmaningar, men hade räknat med mer pengar.

– Vi har länge sagt att Visit Sweden ska jobba även mot den inhemska marknaden, och det är bra att regeringen lyssnar på oss. Men i grunden är det viktigaste att grundanslaget höjs kraftigt. Sverige behöver locka fler turister, både inhemska och utländska även på längre sikt, säger Jonas Siljhammar.

Han menar att stimuleringar är avgörande inte minst för den framtida sysselsättningen inom besöksnäringen.

– Konkurrensen om gästerna kommer att öka när pandemin släpper, och risken är att jobbtillväxten dröjer om inte marknadsföringen av Sverige som turistland stärks, säger Jonas Siljhammar.

Hittills har Visit Sweden nått cirka sex miljoner människor genom sina marknadsföringsinsatser inom sitt så kallade ”Svemesteruppdrag”. Bland annat har det resulterat i en större marknadsföringskampanj och en digital upplevelseguide med inriktning på mindre kända besöksmål, vilken lanserades i maj.

Hur investeringarna som regeringen föreslagit är tänkta att fördelas inom besöksnäringen finns ännu inga besked om.