Annons

Visita: Oansvarigt att införa krav utan utredning

zoom
"Ett dåligt utrett förslag som skulle bli väldigt kostsamt för branschen", säger Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita. Foto: Visita
NYHETER. Idag fattar regeringen beslut om kravet att restauranger och cafeér ska tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor. ”Det är ett dåligt utrett förslag som skulle bli väldigt kostsamt för branschen, vilket är olyckligt mitt under återhämtningen efter pandemin”, säger Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita.
Annons

Engångsplastdirektivet skulle innebära att en stor mängd tjockare plastprodukter och produkter i kompositmaterial skulle behöva produceras inför övergången 2024. Hur den enskilda restaurangen ska kunna tillhandahålla dessa och se till att de roterar från gäst till gäst, är i nuläget oklart, enligt Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita.

– Eftersom det inte har gjorts någon livscykelanalys på flergångsalternativ i ett cirkulärt system eller analys av konsumentbeteenden vet vi inte hur konsumenterna skulle svara på införandet av till exempel återanvändbara matlådor. Det är ett dåligt utrett förslag som skulle bli väldigt kostsamt för branschen, vilket är olyckligt mitt under återhämtningen efter pandemin.

Anna Wallén betonar att gästernas beteende delvis har förändrats under pandemin, med en ökad medvetenhet kring hygien. Hon tror att det kan uppstå en ovilja kring att använda till exempel en matlåda som efter en tid kommer att bära spår av att ha använts av andra.

– Ska varje restaurang ha ett eget system, med ett egen rengöring? Kommer gästerna att i värsta fall slänga återanvändbara muggar och matlådor, eller bara samla dem på hög hemma, istället för att lämna tillbaka dem? Det finns ingen rimlig analys kring hur detta ska gå till.

Vilka kommer att drabbas hårdast om detta genomförs? 

– Värst blir det ju för de restauranger som har take away som sin affärsmodell. Där blir det dessutom en snedvriden konkurrens från matvarubutikerna, de omfattas nämligen inte av samma regler utan behöver enligt direktivet inte erbjuda flergångsbehållare, säger Anna Wallén.

Hon betonar även att kravet på flergångsalternativ i tjockare material riskerar att bli ett potentiellt miljöförsämrande system.

– Branschen gör redan mycket på återvinningsområdet idag. Ett exempel är &Repeat som på kort tid har infört pantsystem på engångsartiklar, dit många företag nu ansluter sig. Dessutom ser vi en snabb utveckling på plastområdet, där det finns allt fler förnyelsebara alternativ att välja på. De återvinningsbara materialen blir bättre och bättre hela tiden.

Vad behöver ses över innan en övergång till återanvändbara alternativ skulle kunna påbörjas? 

– Dels behöver vi veta hur konsumenterna kommer att ta till sig detta. Visita har lyft fram ett förslag om att man skulle kunna genomföra ett pilotprojekt på ett begränsat område för att kunna dra slutsatser utifrån hur det fungerar, till exempel på ett universitetscampus, säger Anna Wallén.

– Dels behöver vi få svar på hur ett rotationssystem ska fungera. Handlar det om nationella pantsystem? Kommer det minska eller i värsta fall öka klimatpåverkan? I nuläget vore det oansvarigt att införa krav på flergångsalternativ utan ytterligare utredning.

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

När Amet & Partners och italienska världsaktören La Bottega slår sina påsar ihop bildas en ny jätteaktör. AMEGA LAB har som mål att omdefiniera upplevelsen av bekvämligheter