Annons

Visita: ”Viktiga förslag i budgeten”

zoom ”De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga är viktigast i budgeten”, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.
”De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga är viktigast i budgeten”, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.
NYHETER. När budgeten presenterades igår innehöll den flera steg i rätt riktning, menar Visita. ”De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga är viktigast i budgeten”, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.
Annons

Finansminister Magdalena Andersson presenterade i måndags en budget för 2021 med nya satsningar för 105 miljarder kronor, med syfte att ge svensk ekonomi en kickstart efter  coronakrisen.

Enligt Visitas vd Jonas Siljhammar tas flera steg i rätt riktning i budgeten, inte minst vad avser sänkta arbetsgivaravgifter för unga, vilket Visita under lång tid påpekat som en viktig åtgärd för att rädda företag och jobb.

– De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga är viktigast i budgeten. Att de kommer företagen till del först den 1 april 2021 är dock alldeles för sent. Besöksnäringen befinner sig i sin värsta kris någonsin och behöver lättnader här och nu. Det gäller både till exempel sänkta arbetsgivaravgifter men även omfattande regelförenklingar, säger Jonas Siljhammar.

Andra viktiga förslag som Jonas Siljhammar poängterar är sänkta arbetsgivaravgifter för upp till två anställda, ökade resurser till Visit Sweden och för att utveckla en hållbar besöksnäring, samt satsningar på infrastruktur, yrkesvux och Yrkeshögskolan.

– Sänkningen av arbetsgivaravgifterna behöver dessutom vara pemanent, inte tidsbegränsad under två år. Vad avser tillskottet till Visit Sweden behöver även detta pemanentas och vara en del av ett höjt grundanslag. Nu är marknadsföringen av Sverige som turistland viktigare än någonsin, säger Jonas Siljhammar.

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

PMS-systemet VisBook har över 1 000 kunder inom besöksnäringen i Norden och växer snabbt, inte minst i Sverige där antalet nya kunder har mer än fördubblats under de senaste två åren. En av de nya kunderna är Åhus Seasid...