Annons

Visitas krav: Hållbar lönebildning

zoom Foto: Colourbox, Besöksliv
Foto: Colourbox, Besöksliv
NYHETER. Nivån på ingångslönerna är en av punkterna där Visita och Hotell- och Restaurangfacket (HRF) ska försöka komma överens i årets avtalsförhandlingar. "Det är uppenbart att vi har olika uppfattningar om vägen dit", säger Visitas vd Jonas Siljhammar.
Annons

– Vi uppfattar en gemensam vilja att förbättra lönebildningen i besöksnäringen, vilket är positivt. Men med tanke på fackets krav på löneökningar är det uppenbart att vi har olika uppfattningar om vägen dit, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.

Visita och HRF har nu presenterat sina yrkanden inför årets avtalsförhandlingar

Ingångslönerna är en punkt där parterna intar olika ståndpunkter.

Visita vill att arbetsgivarna ska ha större möjligheter att premiera erfarna medarbetare, att ingångslönerna inte bör stiga i samma takt som övriga löner samt att en större del av lönesättningen är individuell. HRF:s krav är en löneökning på över tre procent och att ingångslönerna höjs lika mycket.

– Nu måste utrymme skapas för att premiera erfarna och duktiga medarbetare så att fler vill utvecklas och stanna i branschen, säger Jonas Siljhammar.

Ingångslönerna för yrkesarbetande i besöksnäringen har ökat betydligt mer än genomsnittslönen sedan år 2000, enligt Visita.

Visita anser att det måste finnas ett större utrymme för att kunna belöna erfarenhet och kompetens och göra det möjligt för fler att få sitt första jobb och en fot in på arbetsmarknaden. Fyra av tio som arbetar i besöksnäringen är utlandsfödda.

– Besöksnäringen är Sveriges viktigaste motor för jobb och integration. Stora generella löneökningar och höga ingångslöner skulle drabba företagens lönsamhet och därmed sysselsättningstillväxten, säger Jonas Siljhammar.

Parterna träffas 12 februari för en avstämning av yrkandena och efter det kommer förhandlingar att föras under februari och mars.

Hur stor löneökningen bli kommer att klarna senare i vår. Det gällande avtalet mellan Visita och HRF löper ut den 31 mars och först vid den tidpunkten väntas industrins avtalsförhandlingar vara klar. Den internationellt konkurrensutsatta industrin är i sin tur vägledande för hur stora löneökningarna blir på övriga arbetsmarknaden. Visita räknar med att det nuvarande avtalet med HRF förlängs tills förhandlingarna är i mål.