Annons

Bahars motivation fick en boost – och på köpet fick hon ett nytt nätverk

zoom Bahar Deogun
Bahar Deogun
Visitas Leadership Academy riktar sig till unga talanger inom besöksnäringen.

Visitas Leadership Academy

https://www.visitaakademin.se/kurs/leadership-academy/Den 13-14 oktober 2019 går Visitas Leadership Academy av stapeln. Utbildningen riktar sig till unga talanger inom besöksnäringen. Bahar Deogun är platschef på STF Gärdet och har gått utbildningen – som hon rekommenderar varmt. Läs mer och anmäl dig här

Berätta om ditt jobb idag, Bahar.
Jag jobbar för STF Gärdet som är ett hotell och vandrarhem och är platschef här sedan i maj. Jobbar med allt från budget, prognos och revenue management och allt annat som hör verksamheten till. Jag har i dagsläget 10 anställda som rapporterar direkt till mig.

 Vad har du för yrkesbakgrund?
Jag började jobba tidigt i livet. Redan som 18-åring började jag med praktik inom hotellbranschen och redan efter kort tid fick jag fast anställning i receptionen för att snart därefter bli befordrad till service manager med ansvar bland annat för att ta fram nya rutiner och arbetssätt för hela anläggningen. Jag har fått tillfälle att arbeta brett inom hotellverksamhet och har även arbetat på food & beverage-sidan. Efter många inom branschen var det dags för mig att testa något annat. Jag valde då att prova mina vingar inom detaljhandeln, men kände ganska snabbt att jag saknade den särskilda kontakt man får med såväl gäster som kollegor och inte minst det ständiga arbetet och fokus på service! Det och Pulsen!

Steget tillbaka tog mig till STF där jag varit sedan i maj 2018.

Berätta om din erfarenhet av Leadership Academy.
Hela processen från början till slut gav en sådan boost för motivationen! Redan från start märktes att det fanns en tydlig tanke kring helheten. Strukturerat, tydligt och en positiv upplevelse. Vi pratade mycket om fenomenet drivkrafter, vilka är egentligen kollegors och medarbetares drivkrafter? När vi vet det, kan vi bli mer effektiva i våra verksamheter och arbetsrelationer. Vi fick även möjlighet att lyssna till Michael Ahlström från Hyper Island, som pratade om digitaliseringens kraft och om hur tempot skruvats upp. Dessutom fick alla som var med under dessa två fantastiska dagar, möjligheten att ta del av event som Visitadagen.

I min yrkesroll jobbar jag ganska ensam och i min egen bubbla. Därför är det fantastiskt att ha fått tillgång till ett nätverk av ledare inom besöksnäringen. Facebookgruppen med deltagare från Leadership Academy lever fortfarande och ger möjlighet att stämma av och dela med oss av erfarenheter och perspektiv.

Genom Leadership Academy blev steget till mentorsprogrammet Kulnet naturligt och jag har även blivit mer insatt i vad Visita gör för medlemsföretagen. Det är bara att plocka av det buffébord som finns!

På vilket sätt finns Leadership Academy fortfarande med dig?
Idag är jag betydligt mer situationsanpassad. Jag är inte samma ledare för person A som B, utan behöver bete mig olika beroende på situation och vem man möter. Se till att involvera personalen i besluten. Känslan av att beslut som fattas är de bästa för alla. Var inte rädd för att fråga och ta del av de kunskaper och kompetenser som finns i ditt gäng.

Läs mer här