Annons

Hög efterfrågan på arbetsmarknaden

Jobb direkt efter examen. Det kan studerande på Hotel & Restaurant Manager på TUC Yrkeshögskola allt som oftast räkna med. ”I dagsläget ringer arbetsgivarna och frågar efter folk”, säger Sara Söderlind, utbildningsledare på TUC Yrkeshögskola.

Distansutbildningen Hotel & Restaurant Manager på TUC Yrkeshögskola riktar sig till personer med yrkeserfarenhet från hotell- och restaurangbranschen som vill vidareutbilda sig till arbetsledare inom branschens olika delar. Utbildningen bedrivs på heltid under tre terminer och sista ansökningsdag inför januaris utbildningsstart är den 17 oktober.
Efter examen finns det mycket goda möjligheter att få jobb direkt.
– Det råder en hög efterfrågan på arbetsmarknaden på precis den kompetens som vi förser våra studerande med, säger Sara Söderlind, utbildningsledare på TUC Yrkeshögskola. I utbildningen ingår bland annat kurserna Värdskap & service management, Ledarskap & teamarbete, Affärsutveckling & marknadsföring, Revenue Management och Branschjuridik. Många av de som tagit examen hos TUC arbetar idag som bokningschef, konferenschef, receptionschef, hotellchef eller restaurangchef.

Eftertraktad av arbetsgivarna
Utbildningen är utformad tillsammans med representanter från näringslivet och anpassas löpande efter de krav och behov som finns på arbetsmarknaden. Det är en trygghet för de studerande, menar Sara Söderlind.
– Det är en föränderlig värld. Genom vårt samarbete med näringslivet säkerställer vi att den utbildning som de studerande får hos oss är relevant och eftertraktad av arbetsgivarna just nu men även inför framtiden. Det innebär i sin tur att möjligheterna till jobb givetvis stärks ytterligare, säger Sara Söderlind.
Distansutbildningens undervisning sker i Teams. Fyra gånger per termin samlas de studerande i Jönköping för närträffar. De pågår i 2–3 dagar och ägnas åt föreläsningar, studiebesök och gästföreläsningar från branschrepresentanter.
– Närträffarna är mycket uppskattade hos de studerande. Dels för schemainnehållet men också för möjligheten att byta erfarenheter med klasskamrater och utvidga sitt nätverk, säger Sara Söderlind.

Får in en fot
En bärande del av utbildningen är de två praktikperioderna, s.k. Lärande i arbete (LIA). Under en sexveckorsperiod och en åttaveckorsperiod får de studerande möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper ute i arbetslivet. Många av de studerande får anställning på den arbetsplats som de gjort praktik på.
– Man utvecklar sina kompetenser ordentligt när man är ute och jobbar på riktigt, och LIA är också ett ypperligt tillfälle att få in en fot hos en arbetsgivare, säger Sara Söderlind.
Nästa utbildning startar i januari 2022. Utbildningen är studiemedelsberättigad och helt kostnadsfri.
– Det finns andra utbildningar men de är väldigt kostsamma. Vår utbildning är gratis och när de studerande tar examen har de den kompetens som behövs för sin nya arbetsledande roll, säger Sara Söderlind.

 

Faktaruta Hotel & Restaurant Manager

1,5 årig distansutbildning med närträffar på TUC Yrkeshögskola i Jönköping. Nästa utbildning startar i januari 2022. Sista ansökningsdag är den 17 oktober.

Behörighet:
– Behörighet för yrkeshögskola
– Godkänt betyg i kurserna Konferens & evenemang, Service & bemötande 1 från Hotell- & turismprogrammet

eller

– kurserna Branschkunskap inom restaurang & livsmedel, Service & bemötande 1 från Restaurang- & livsmedelsprogrammet.
– Minst 2 års relevant yrkeserfarenhet, heltid, från någon avdelning inom hotell eller restaurang.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker på skolans webbplats