Annons

”Momshöjningar slår mot integrationen”

zoom Jonas Siljhammar, vd Visita Foto: Visita
Jonas Siljhammar, vd Visita Foto: Visita
DEBATT. ”Besöksnäringen är bäst på att skapa jobb och integration i Sverige. Trots det har flera partier föreslagit riktade skattehöjningar mot näringen. Det riskerar att utvidga den tudelade arbetsmarknaden och går tvärt emot partiernas mål om ett inkluderande Sverige”. Det skriver Visitas vd Jonas Siljhammar i en debattartikel på SVT Opinion.
Annons

Ett av Sveriges största problem är den tudelade arbetsmarknaden.

Arbetslösheten bland utrikes födda är över tre gånger så hög som den bland inrikes födda. Det här vet partierna och alla säger sig vilja minska sysselsättningsgapet, skriver Jnas Siljhammar i en debattartikel på SVT Opinion

Trots det har flera partier föreslagit höjd moms och därmed ökat skattetryck för besöksnäringen – den näring som är bäst på att ge utrikes födda personer en fot in på arbetsmarknaden. Följden skulle bli färre jobb och sämre integration.
Nästan 4 av 10 sysselsatta inom besöksnäringen är utrikes födda. Och för företagare är siffran ännu högre, 3 av 5.

Det är långt större andelar än någon annan näring i Sverige och gör besöksnäringen till en av de starkaste jobbmotorerna för utrikes födda under det här millenniet.
Tittar man mer specifikt på personer från Afrika eller Asien, de grupper som har svårast att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden är mönstret detsamma.

Mer än var fjärde person som går från arbetslöshet till jobb inom besöksnäringen kommer från dessa världsdelar, enligt HUI. Ingen annan näring har större andel.
Trots det har Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Västerpartiet sagt sig vilja höja momsen för olika delar av besöksnäringen.

Höjningar som med precision slår mot möjligheten att ge nyanlända sin första erfarenhet på den svenska arbetsmarknaden och dessutom riskerar att kasta ut många som nyligen fått sitt första jobb i arbetslöshet.

När Ulf Kristersson var Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson sa han:
”höjda arbetsgivaravgifter för unga minskar företagares vilja att anställa de med mindre erfarenhet, och slår framför allt mot ingångsjobb”.Det var rätt då och är rätt nu.
Höjda skatter, oavsett om det är arbetsgivaravgift

eller moms, minskar möjligheten att anställa och slår hårdast mot dem med minst erfarenhet.
Vi utgår från att insikten finns kvar hos Ulf Kristersson och att han drar tillbaka förslaget om en skattepålaga på flera miljarder för besöksnäringen innan han presenterar partiets budgetmotion.

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande basnäringar. Antalet sysselsatta ökar med runt 8000 varje år. Det är också den näring som är bäst på att ge personer födda utomlands möjligheten att gå från arbetslöshet till sysselsättning.

En skattehöjning riktad mot denna personalintensiva näring kommer slå mot jobb och integration. Precis det som partierna säger sig vilja motverka.

Ska partierna vara trovärdiga i sin strävan efter bättre integration finns inget annat alternativ än att slopa förslagen om höjd moms i höstens budgetmotioner.