Annons

”Kunskap och kompetens formar branschens framtid”

zoom Vd Jesper Johansson blir att fortsätta utveckla Restaurangakademiens<br />
 roll som kunskapshöjare. Foto: Restaurangakademien
Vd Jesper Johansson blir att fortsätta utveckla Restaurangakademiens
roll som kunskapshöjare.
Foto: Restaurangakademien
PÅ NYTT JOBB. Jesper Johansson över som ny vd för Restaurangakademien efter Hanna Halpern som suttit på posten i tio år
Annons

Med lång erfarenhet inom både restaurangbranschen och utbildningsvärlden i bagaget tar Jesper Johansson över som ny vd för Restaurangakademien efter Hanna Halpern som suttit på posten i tio år. Fokus framåt blir att fortsätta utveckla Restaurangakademiens roll som kunskapshöjare och som viktig institution inom svensk gastronomi.

Varför tackade du ja till jobbet?

– Jag har alltid inspirerats av Restaurangsakademien så det kändes väldigt roligt att få möjligheten att arbeta med branschens utveckling framåt utifrån den här positionen.

Beskriv din ambition i din nya roll?

– Självklart vill jag ta vara på allt som är bra med Restaurangakademien och utveckla områden som kan förbättras. Jag strävar efter att ta mig an den här rollen med stor ödmjukhet inför branschen och människorna som verkar i den. Jag vill också arbeta med tillgänglighet som ledord, det finns något väldigt viktigt i att vi fortsätter vara tillgängliga för branschen. Vi ska vara en öppen mötesplats och erbjuda kunskap av hög kvalitet.

Som vd för Restaurangakademien får du stort inflytande över svensk gastronomi, hur ska du ta vara på detta?

 – Med förnuft, hög närvaro och stort engagemang. Restaurangakademien vill vara en självklar del av den svenska gastronomins utveckling. För att bidra till detta kommer jag lyssna mycket för att få en bild av hur det ser ut i dag, och sedan försöka utveckla arbetet genom Restaurangakademiens etablerade kontaktnät och mitt eget.

Vilken är den viktigaste frågan att driva framåt?

 – Det är att se till att branschen har en god kunskapsnivå. Hög kompetens inom branschen bidrar till utveckling framåt, och där har Restaurangakademien en viktig uppgift att förmedla kunskap av hög kvalitet. Sedan finns det såklart många olika saker som också påverkar branschens utveckling och som vi måste ta hänsyn till, coronapandemin är ett sådant exempel. Men jag tror att om man bortser från detta är det kunskap och kompetensutveckling som kommer forma branschens framtid.

Apropå coronapandemin, branschen genomgår en stor kris just nu – kanske den största någonsin. Hur kan Restaurangakademien stötta och hjälpa företagen?

 – Det finns många olika sätt för Restaurangakademien att stötta branschen om man tänker kreativt, men vi måste också se till att överleva själva för att fortsätta finnas till för branschen även i framtiden. Jag vill låta Restaurangakademien få vara en plats som stöder branschen i alla frågor som är aktuella, akuta problem men också långsiktiga frågor som kvarstår när pandemin planar ut.