Annons

Naturturismföretagen rustar för större utmaningar

zoom Joakim Hermansson t.v blir tf generalsekreterare för<br />
 Naturturismföretagen när Per Jiborn t.h väljer att sluta. Foto: Pressbild, Staffan Widstrand
Joakim Hermansson t.v blir tf generalsekreterare för
Naturturismföretagen när Per Jiborn t.h väljer att sluta.
Foto: Pressbild, Staffan Widstrand
NYHETER. Naturbaserad turism i Sverige växer så det knakar. För att bli en bredare företrädare för branschen gör Naturturismföretagen en stor omorganisation. ”Viktigt att anpassa oss”, säger styrelseordförande Annika Fredriksson.
Annons

I juli blev Ekoturismföreningen branschorganisationen Naturturismföretagen, som ett led i arbetet mot att bli en bredare företrädare för all naturbaserad turism i Sverige. Nu tar man nästa steg i utvecklingen.

– Vi valde att byta namn för att tydligare signalera att vi representerar den naturbaserade besöksnäringen, men framförallt för att vi nu –särskilt i och med omorganisationen– tar ett allt bredare grepp inom natur- och ekoturism, säger styrelseordförande Annika Fredriksson.

Vill vara bättre rustade för utmaningar

Under de senaste åren har natur- och ekoturismen ökat i Sverige. För att bli bättre på att möta de utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som ökningen innebär, genomgår Naturturismföretagen just nu stora förändringar.

– Tillväxten är väldigt stor och efterfrågan på natur- och ekoturism ökar både från internationellt håll, och även fler svenskar reser runt i Sverige för att upptäcka landet. Det är därför viktigt att vi som organisation anpassar oss för att uppfylla de förväntningar som finns på oss, så att vi kan bidra till att stärka våra medlemmars förutsättningar att driva sina verksamheter, säger Annika Fredriksson.

Slutar efter 18 år

I samband med de förändringar som görs väljer Per Jiborn, efter 18 år i föreningen, att avsluta sitt uppdrag som generalsekreterare. Tillförordnad generalsekreterare blir styrelseledamot Joakim Hermanson.

– Det är väldigt tråkigt att Per avslutar sitt uppdrag, men jag är säker på att det kommer bli väldigt bra med Joakim. Han besitter en enormt bred och djup erfarenhet.

Vad kan Joakim Hermanson tillföra organisationen?

– Han är en entreprenör som är oerhört insatt i hållbart företagande; han kan företagens villkor utan och innan och han har arbetat en hel del med kvalitetsmärkningar och destinationsutveckling. Han är helt enkelt väldigt insatt i de frågor och utmaningar som näringen står inför idag.

Vad blir nästa steg?

– Vi ska anställa fler personer och kraftsamla, så att vi kan företräda den här delen av näringen på ett så bra sätt som möjligt. Målet är att vi ska bli mer aktiva för att den naturbaserade näringen ska växa hållbart – inte bara miljömässigt utan också socialt och ekonomiskt. Vi vill därigenom få större möjlighet att ingå partnerskap med andra organisationer kring oss.

I våras tog Naturturismföretagen i samarbete med Visita och Svensk Turism fram en nationell naturturismstrategi, med 25 förslag på utvecklingsområden inom natur- och ekoturismen. Här beskrivs vad besöksnäringen, politiker, beslutsfattare och offentliga aktörer gemensamt behöver göra för att utveckla svensk naturturism.

Hur går arbetet med att implementera naturturismstrategin?

– Nästa steg är just att implementera och realisera de insatser som beskrivits i strategin. Men vi äger tyvärr inte alla frågor och kan därför inte bestämma över exakt vad som händer, men vi kan göra insatser där vi pekar på vad myndigheter eller andra parter bör aktivera sig i. Det är viktigt att vi synliggör utmaningarna men även lösningarna för aktörerna.

Kan du ge något exempel på det?

– Vi vill bland annat jobba med att säkerställa tillgången på natur för våra företagare, eftersom att många inte äger marken där de bedriver sin verksamhet. Utöver det är det idag en väldigt bristande hållbar kollektivtrafik på landsbygden, till exempel är kopplingen till de stora flygplatserna ofta obefintlig vilket inte är hållbart.

– Sedan är tillgången på investeringskapital en stor fråga, det är svårt att få tag på riskkapital för tillväxt. Många tycker nämligen att det är en för stor risk att investera i företag på landsbygden, den frågan vill vi också driva och se en ändring i, säger Annika Fredriksson.