Annons

33 500 jobb i Stockholm i farozonen

zoom Folktomt i Gamla Stan i Stockholm.
Folktomt i Gamla Stan i Stockholm.
NYHETER. Coronakrisen slår obarmhärtigt hårt mot besöksnäringen över hela landet, men vissa regioner riskerar att drabbas extra hårt. Det visar en studie som av hur coronakrisen slår mot besöksnäringen i landets samtliga län.
Annons

Som Besöksliv har berättat om tidigare har Handels Utredningsinstitut, HUI, tagit fram en studie på uppdrag av Visita för att beräkna coronakrisens effekter på besöksnäringen utifrån det rådande läget i början av maj 2020.

Omsättningen inom branschen har gått ner kraftigt i sviterna av coronapandemin och de politiska åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen. Enligt HUI:s beräkningar riskerar åtminstone 80 000 personer inom hotell- och restaurangnäringen att beröras.

När studien delas upp län för län, står det klart att vissa regioner riskerar att drabbas mycket hårt. Bland annat visar rapporten att så många som  33 500 arbetstillfällen i Stockholms län kan försvinna.

Övriga storstadsområden är värst drabbade, med 8 700 arbetstillfällen i farozonen i Skåne län och i Västra Götalands län kan 12 200 jobb gå förlorade. I Uppsala riskerar 2 000 arbeten att försvinna inom besöksnäringen.

Ute i övriga landet skiljer Dalarna ut sig med 2 300 hotade arbetstillfällen, liksom i Norrbottens län där svindlande 2 200 jobb kan gå om intet.

HUI:s analyser av företagen inom besöksnäringen visar också att närmare 9 000 svenska företag inom besöksnäringen riskerar att försvinna inom kort. Detta trots kraftiga nedskärningar och befintliga krisstöd.