Annons

Är robotar besöksnäringens framtid?

zoom På ett av Hiltons hotell utanför Washington checkar gästerna in hos roboten Connie. Den är Connie är döpt efter hotellkedjans grundare Conrad Hilton. Foto: Pressbild, Hilton
På ett av Hiltons hotell utanför Washington checkar gästerna in hos roboten Connie. Den är Connie är döpt efter hotellkedjans grundare Conrad Hilton. Foto: Pressbild, Hilton
ALMEDALEN. Checka in med roboten Connie. Få rumsservice av robotkollegan Wally. Låter det som ett hotell som bara finns på film? En ny rapport spår det som snar verklighet.
Annons

I rapporten Tillväxtbransch i förändring ser man en prognos för hur olika utvecklingstrender påverkar besöksnäringen och främst hur kompetensbehovet förändras fram till 2030. Rapporten slår fast att branschen fortsätter att växa och att automatiseringen ställer nya krav på både arbetsgivare och arbetstagare. Den säger även att branschen specialiseras och segmenteras mer.

– Det är bra att arbetsmarknadens parter redan nu tittar på de här sakerna för att ha en beredskap och börja arbeta med dem tidigt, säger Stina Algotson, vd för Besöksnäringens forsknings­ och utvecklingsfond.

Fonden ägs gemensamt av Visita och HRF. Rapporten är gjord av Kairos Future på fondens uppdrag.

Ny utbildning behövs

Stina Algotson påpekar att vissa jobb väntas försvinna men att andra tillkommer. De jobb som tillkom­ mer är främst sådana som har med ”sociala, kreativa och sensoriska kompetenser” att göra.

– Man kanske inte behöver stå och hacka lök manuellt, men man behöver människor för att kunna skapa en bra meny eller en bra upplevelse, säger Stina Algotson.

Utvecklingen som beskrivs i rapporten kommer att leda till att nya typer av utbildningar krävs framöver. Det i sin tur, ställer nya krav på utbildningssektorn för att klara kompetensförsörjningen i branschen.

– Det är tydligt att utbildningssektorn kommer att behöva anpassa sig. Bland annat så tror jag att det krävs en större rörlighet mellan olika utbildningsnivåer och yrkeslivet, säger Stina Algotson.

Relationen människa och maskin

Johanna Danielsson, vice vd för Karios Future, håller med. Dessutom måste arbetskraften också måste följa med i utvecklingen.

– Det kommer att komma in nya typer av jobb som inte hotell­ och restaurangskolorna nödvändigtvis står för. Det kan gälla ledarskapskompetenser för relationen mellan människa och maskin, eller hur man skapar nya koncept, säger Johanna Danielsson.

Bland de jobb som kan komma att försvinna nämns köksbiträden, städning och viss service. Besöksnäringen har en lång tradition av att erbjuda arbeten åt de som är nya på arbetsmarknaden. Alltså kan automatiseringen påverka branschens möjligheter att erbjuda sådana arbeten.

– Det finns många rapporter som pekar på att automatiseringen kommer att drabba de som är nya på arbetsmarknaden eller har låg utbildning. Det gäller inte bara vår bransch. Därför är det viktigt att vi uppmärksammar det redan nu, säger Stina Algotson.

”Alla behöver bättre teknik”

I rapporten tittar Kairos Future på flera scenarier när det gäller graden av automatisering och hur det påverkar arbetsmarknaden i branschen. De bedömer att automatiseringen kommer att ligga någonstans mellan 25 och 60 procent fram till 2030.

När det gäller scenariot på 25 procents automatisering skulle det innebära att branschen får ett årligt rekryteringsbehov inom de traditionella yrkena av mellan 35 000 och 40 000 årligen. Vid en sextio­procenting automatisering är den siffran mellan 20 000 och 25 000. Alltså en negativ tillväxt.

Dock påpekas det i rapporten att ökad automatisering inte nödvändigtvis betyder en minskning av personal, eftersom nya yrken och arbetsuppgifter kommer till. Bland dessa nämns robotsamordning och handledning, inköp av software as a service, teknisk vaktmästare och kreatör av individanpassade kundupplevelser baserat på big data.

– Alla behöver bli bättre beställare av teknik, säger Johanna Danielsson.

High touch istället för high tech

Automatiseringen tillsammans med den ökade segmenteringen kan leda till ett slags mottrend, där aktörer väljer att profilera sig med familjär känsla och personlig service: high touch i motsats till high tech.

– Utvecklingen kan gå åt två håll. Vissa väljer kanske att helautomatisera medan andra går åt det andra hållet, säger Johanna Danielsson.

Hon pekar även på att en verksamhet som väljer att satsa på automatisering måste vara vaksam på de områden där människan behövs för att helheten ska vara positiv för gästen.

Hon nämner bland annat restaurangkedjan Pinchos. På de restaurangerna sköts det mesta av den traditionella interaktionen mellan gäst och personal genom en app. Å andra sidan har kedjan lagt mycket resurser på att skapa ett minnesvärt koncept med ett cirkustema.

– Man får direktkontakt med kockarna och de som arbetar ute i restaurangen kan ägna sig åt att vara uppmärksamma på när en viss gäst behöver extra hjälp med något. Detta är ett bra exempel på att man tänkt till kring vad som kan vara high tech och vad som behöver vara high touch, säger Johanna Danielsson.

Fokusera på ”det lilla extra”

De som väljer att satsa på den personliga aspekten kan fokusera på vad det där lilla extra är som maskiner inte är så bra på, såsom att visa värme och glädje, att förutse behov eller att läsa av stökiga miljöer eller människors sinnesstämningar.

– Bartendrar behöver bli ännu bättre på att vara livscoacher, säger hon. Det kan dessutom finnas nya möjligheter i glesbygd eller på andra ställen där det är svårt att rekrytera personal i och med automatiseringen.

Hon pekar på att när det inte finns besöksunderlag nog för att ha full personalstyrka så kan en digitaliserad guide ändå skapa en bra upplevelse för de besökare som kommer.

– Det kan vara bättre för verksamheten, och för gästen, att åtminstone få en digital guide, även om en mänsklig sådan inte finns på plats, säger Johanna Danielsson.