Annons

Baylan: ”Intresset för naturen, landsbygderna och mindre orter kommer inte avta”

zoom  Ibrahim Baylans budgetproposition för 2022 innehåller en särskild satsning på landsbygden. Foto: Pressbild/Colourbox
Ibrahim Baylans budgetproposition för 2022 innehåller en särskild satsning på landsbygden. Foto: Pressbild/Colourbox
NYHETER. ”Tillgängligheten är central för att stärka landsbygdens besöksnäring”, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) om regeringens prioriteringar för branschen i budgetpropositionen – satsningar som Visitas vd Jonas Siljhammar menar är otillräckliga.
Annons

– Besöksnäringen har haft och har fortfarande det mycket tufft under pandemin eftersom våra möjligheter att resa, mötas och uppleva saker tillsammans har varit begränsade. Samtidigt ser vi ett ökat intresse för ”Svemester” och många har fått upp ögonen för helt nya resmål inom landet, vilket till stor del har gynnat landsbygden, säger Ibrahim Baylan och tillägger:

– Därför ska vi passa på tillfället att stärka och bygga upp besöksnäringen i landsbygd eftersom vi tror att intresset för naturen, landsbygderna och våra mindre orter inte kommer att avta utan snarare öka när pandemin är över.

Han nämner också Visit Sweden som nu ska fortsätta sitt marknadsföringsuppdrag. Det är något som går i linje med Visitas tidigare uppmaningar om att satsa på den inhemska marknaden, även om vd Jonas Siljhammar anser att det skulle krävas större investeringar för att täcka behovet. 

Ibrahim Baylan menar att det är mer än det direkta investeringsstödet i regeringens budget som kommer att gagna besöksnäringen, så som tillgängligheten.

– Utöver de direkta satsningarna på landsbygdens besöksnäring gör vi därför stora satsningar på vägunderhåll, bredbandsutbyggnad, stöd till drivmedelsstationer och dagligvarubutiker. Likaså satsas ytterligare resurser på att rusta upp Göta kanal som är ett fint och attraktivt besöksmål, säger han.

Behovet finns överallt, både geografiskt och inom alla typer av verksamheter. Men storstäderna och destinationer som gränsar till grannländerna har haft det största tappet, menar näringsministern.

– Den småskaliga turismen i landsbygd har klarat sig bättre men behöver stärkas och rustas för framtiden. Sverige har goda möjligheter att erbjuda hållbar turism på många fler ställen är de mest kända destinationerna. Därför ser vi att behoven finns i hela landet, säger Ibrahim Baylan.

Särskilt ekoturism är prioriterat, enligt en av regeringens riktlinjer. Det är dock Tillväxtverket, genom ökade resurser, som ska analysera var pengarna gör mest nytta. Det direkta stödet till företag som behöver stöd för sin omställning under pandemin hanteras av länsstyrelserna enligt prioriteraringar i diverse län.

Vad hoppas regeringen på att uppnå med satsningen på besöksnäringen?

– Vi vill med denna breda satsning främja den viktiga besöksnäringen i hela landet. Besöksnäringen bidrar till sysselsättning och attraktiva platser för både boende och besökare. Levande städer och platser gynnar näringslivet i stort och kan leda till nya investeringar även inom helt andra sektorer, menar Ibrahim Baylan.