Annons

Kommuner prioriterar besöksnäringen högre i dag

zoom Besöksnäringen blir allt viktigare för svenska kommuner. Det visar en ny undersökning från SKL. Foto: Colourbox
Besöksnäringen blir allt viktigare för svenska kommuner. Det visar en ny undersökning från SKL. Foto: Colourbox
NYHETER. Landets kommuner ser ljust på besöksnäringens utveckling och tror på fler besökare. En enkät från SKL – Sveriges kommuner och landsting – visar också att besöksnäringens utveckling är en fråga som fått allt högre prioritet över hela landet.
Annons

SKL har frågat ansvariga på respektive kommun hur de jobbar med besöksnäringsfrågor och det är tydligt att besöksnäringen ses som allt viktigare. Undersökningen genomfördes under våren 2018 och i tre av fyra kommuner ligger det politiska ansvaret för turism och besöksnäring direkt under kommunstyrelsen. 1984 var motsvarande siffra endast 6 procent. På 1980-talet låg ansvaret i de flesta kommuner under kultur- och fritidsnämnd.

Den nya undersökningen visar att besöksnäringen i dag ses som en del av näringspolitiken och att kommunerna generellt utvecklat sin roll och jobbar mer strategiskt. Något som blir tydligt i och med att besöksnäringen är inkluderad i kommunens övriga verksamheter och finns med i de kommunala styrdokumenten.

En annan tydlig trend är att kommunens roll som förmedlare av turistinformation har förändrats. Den digitala utvecklingen gör att kommunikationen och bokningar sker genom andra kanaler. Även om 68 procent av landets kommuner fortfarande har egen fysisk turistbyrå erbjuder allt fler kommuner informationsservice där besökarna finns, genom infopoints eller på serviceplatser. En fråga som lyfts är hur det framtida digitala värdskapet kan gå hand i hand med det fysiska, och vilken roll kommunerna ska ha i detta? Enligt SKL gäller det för kommunerna i dag snarare att via företagsfrämjande insatser exempelvis arrangera utbildningar och skapa nätverk som kan stödja företagen i deras egen teknikutveckling och marknadskommunikation.

Enkätundersökningen visar också hur viktigt det är för kommunerna med regional samverkan, framför allt inom marknadsföring, utveckling av destinationer och arbete som främjar företagande. Utmaningen ligger i att utifrån olika mål, olika erfarenheter och kapacitet hitta sätt att samordna resurserna.